1200-tonneren P&H 4100 i ferd med å fylle opp to Lectra Haul tipptrucker.
1200-tonneren P&H 4100 i ferd med å fylle opp to Lectra Haul tipptrucker.

Boliden-kjemper som sliter med gebisset

Husker du saken om Bolidens kjempemaskiner i Anlegg&Transport nummer 11,2007? Den er forfattet av Hans Fossum.

Publisert Sist oppdatert

Bolidens kjempestore wiregravere sliter med tannstillingen, og tester pågår nå for å finne det rette gebisset. Det blir neppe en enkel tannteknikerjobb, for de gigantiske lastemaskinene håndterer 18 millioner tonn malm i året. Enklere blir det selvsagt heller ikke når skuffegebisset veier over fire tonn.

Det er Hesselberg Maskin som utfører testene som forhåpentligvis skal lede frem til den beste tanngarden på skuffene til Bolidens lastemaskiner i 850-1200 tonn klassen.

18 mill. tonn

Svenske Boliden, ett av Europas største gruve- og smelteverkselskap (se faktaramme nederst), tar årlig ut ca. 18 mill. tonn malm i sin kopper- og sinkgruve Aitik i Gällivare i Nord-Sverige. Her har Ronny Lundby på slitedelavdelingen til Hesselberg Maskin tilbragt mye tid siden november i 2005 for å teste ut tannsystemer på Aitik-dagbruddets gigantgravere.

Prøvekanin

Den amerikanskproduserte trioen som laster malm/gråberg i Aitik, er en Bucyrus 495BII på 850 tonn og to P&H 4100 på 1200 tonn. De elektriske wiregraverne sliter med «dårlig» tanngard, og det har særlig vært problemer med tannadapterne når skuffene trenger inn i de harde massene.

Hesselberg har Hensley slitestål i sitt produktspekter, og det er tannløsninger fra den amerikanske produsenten Lundby nå tester ut på Bucyrus-maskinen med forgraverskuffe på 46 m3.

Bedre tannøkonomi

Hensley-løsningene som testes på Bucyrus-graveren, bygger på det såkalte Whisler-systemet som ble utviklet under utgravingen av Panamakanalen (77 km lang, ferdig i 1914).

Whisler-systemet består av tannadapter montert på «leppa» (skuffefronten), tannspiss og låsesystem.

Tannadapteret alene veier 320,5 kg, tannen 140,2 kg, tannlåsen 6,3 kg og adapterlåsen (tre deler) 45,5 kg. Samlet vekt for én tannposisjon blir dermed 512,5 kg, og denne koster ca. 40.000 kroner. Da blir det ikke akkurat et «rimelig gebiss» når skuffa har ni tenner.

Slitedelkostnadene i Aitik-gruven ligger i dag på ca. 15 millioner kroner årlig, og et sentralt tema i testene som pågår, er å finne tannløsninger som reduserer denne kostnaden med 3 mill. kroner.

Fakta Boliden

Svenske Boliden er blant Europas ledende gruve- og smelteverkselskap med 4500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 35 milliarder SEK. Konsernets hovedprodukter er sink og kopper, men også bly, sølv og gull inngår i mineralspekteret.

Selskapet har smelteverk i Sverige, Finland og Norge (Odda Boliden AS, tidligere Norsink AS).

Boliden driver fire gruver (tre i Sverige, en i Irland) med samlet uttak på ca. 24 mill. tonn pr. år. Fra dette utvinnes ca. 600.000 tonn sink-, 315.000 tonn kopper- og 80.000 tonn bly-konsentrater. Litt over 200 tonn sølv og 4,5 tonn gull utvines også fra den rike malmen.

Bolidens Aitik-gruve i Gällivare er en av Europas største koppergruver med et årlig malmuttak på ca. 18 mill. tonn. Siden åpningen av dagbruddet i 1968, er det tatt ut ca. 450 mill. tonn malm hvorav 400 mill. tonn gråberg (vrakstein).

Malmressursene i området er ”formidable”, og Boliden skal nå investere 5,2 milliarder SEK for å øke årlig uttak fra 18 til 36 mill. tonn fra 2010.   

Nye tester

Ifølge Ronny Lundby har testene foreløpig ikke gitt noe entydig svar på hvordan man skal bygge det mest slitesterke og økonomiske gebisset til de tre kjempegraverne. Det er også flere variabler å ta hensyn til, blant annet at det er flere førere som kjører de store lastemaskinene, samt harde masser som inneholder både kopper, sink, sølv og gull.

I november innledes en ny testperiode, og til sommeren vil resultatene forligge på hvilke(n) gebissløsning som er best for de mektige Boliden-gigantene.