Mesta sparker 12 av 15

Veientreprenøren Mesta er nødt til å kutte, og flytter arbeidsoppgaver til Romania.

Publisert Sist oppdatert

Hittil i år har Mesta kansellert privatisering, tapt store driftskontrakter og kastet toppsjefen. Nå kuttes antall stillinger i administrasjonen.

– Vi har fått informasjon om at 12 av 15 ansatte på lønn- og regnskap kan bli sagt opp, sier Jens-Petter Hermansen, konserntillitsvalgt og styrerepresentant for de ansatte i Mesta til Dagens Næringsliv.

Visma tar over

Mesta har nå gjort en avtale med Visma om lønn- og regnskapstjenester. Ifølge Hermansen vil rutinepreget arbeid skje i Romania, mens øvrige oppgaver vil skje i Norge.

– Jeg vil ikke ha det slik. Vi har et komplisert lønnssystem og trenger kompetanse i eget hus, sier Hermansen.

22. mars i år ble det klart at Harald Rafdal gikk av som konsernsjef etter nesten sju år. To måneder tidligere hadde næringsminister Monica Meland gitt opp å selge Mesta, etter å ha vært i kontakt med over 60 potensielle kjøpere.

Hermansen mener at det er tap av store kontrakter som gjør at man nå må spare penger.

Ingrid Tjøsvold sier at Mesta ønsker å bedre konkurranseevnen, og at lønn- og regnskapsoppgaver derfor outsources.
Ingrid Tjøsvold sier at Mesta ønsker å bedre konkurranseevnen, og at lønn- og regnskapsoppgaver derfor outsources.

– Selskapet må spare penger. Det er tøff konkurranse innenfor drift og vedlikehold, sier Hermansen.

Mesta mistet i vår fem store kontrakter i østlandsområdet, skriver DN. Selskapet la inn anbud på tilsammen 1,2 milliarder kroner.

Vil styrke konkurranseevnen

Ingrid Tjøsvold, direktør for forretningsstøtte i Mesta understreker at kuttene gjøres for å styrke konkurranskraften.

- Mestas resultater for første kvartal er på nivå med fjoråret. Selskapet har satt i verk tiltak for å styrke egen konkurransekraft, blant annet ved å tjenesteutsette regnskap og lønn. Vi har fokus på kjerneaktiviteter og tjenesteutsetter ikke-forretningskritiske aktiviteter, noe som etterhvert er vanlig praksis. Vi har iverksatt nedbemanninger i forbindelse med at vi har mistet flere kontrakter, skriver