Bøter for lett drivaksel

Vi hører ofte om bøter for overlast. I nyhetsbrevet til vår tyske kollega Trans Aktuell leser vi imidlertid om en tysk sjåfør som fikk bot i Sveits fordi drivakselen var for lett lastet. Dette kan sveitsiske myndigheter fullt ut gjøre med belegg i et EU-direktiv.

Publisert Sist oppdatert

Den tyske lastebilsjåføren kjørte hengende klær fra Genova i Italia til Wuppertal i Tyskland. Ved en vektkontroll i Sveits fant kontrollørene ut at drivakselen veide inn 360 kg for lite. Det ga en bot på saftige 500 Euro.

Bakgrunnen for dette finner vi i EU-direktivet 96/53/EG fra 1996. Her heter det at ved grenseoverskridende trafikk må minimum 25% av totalvekten ligge på den eller de drivende akslene. Bakgrunnen for dette er selvsagt at man skal ha tilstrekkelig friksjon på drivhjulene. Problemet med bestemmelsen er at den finnes i et direktiv som medlemslandene, samt land som Norge og Sveits, har stor frihet når det gjelder innføring, både når det gjelder tidspunkt og straffereaksjoner.

Sveits har altså valgt å bruke direktivet for det det er verdt, ikke minst når det gjelder bøtlegging. Mange andre land har ikke helt sett hensikten med bestemmelsen og har enten drøyd med å innføre direktivet eller valgt å se gjennom fingrene.

40 tonn = 10 tonn på drivakselen

40 tonn er totalvekten for vogntog i grenseoverskridende trafikk i det meste av Europa, bortsett fra her i Norden. Med et krav om minst 25% av totalvekten på drivakselen må den altså ha en aksellast på minst 10 tonn ved maksimal vogntogvekt. I mange land er tillatt aksellast på drivaksel 11,5 tonn. Man har altså i realiteten bare 1,5 tonn å spille på ved 40 tonn totalvekt.

Man undrer seg om kanskje dette EU-direktivet burde innføres i Norge, i hvert fall med tanke på kjøring om vinteren. Ett av problemene med europeiske semitrailerkombinasjoner med toakslede trekkvogner som kommer inn i landet, er at de slett ikke har 10 tonn på drivakselen. Mange trekkvogneiere som kjører med leietraller sørger for å laste semitrailere med trippelboggi slik at man utnytter trippelboggilasten på 24 tonn maksimalt, rett og slett for å spare egen trekkvogn. Dette innebærer imidlertid at det ikke blir igjen mer enn 16 tonn på bilen, og da er det slett ikke sikkert aksellasten på drivakselen kommer opp i 10 tonn. Aller helst bør den ha 11,5 tonn for å ha størst mulig friksjon og fremkommelighet på vinterføre.