Prosjekt til 730 mill. kroner er lyst ut

Prosjektet E39 Hove-Sandved i Rogaland har anleggsstart ved påsketider 2015.

Publisert Sist oppdatert

Det blir tilbudsåpning 21. januar 2015. Statens vegvesen tar forbehold om at statsbudsjettet for 2015 må vedtas av Stortinget før kontrakten kan undertegnes. Det skal etter planen settes av 730 mill. kroner til prosjektet.

- Vi er fornøyde med å ha fått grønt lys til å gå i gang med anbudsrunden, sier prosjektleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen.

Den 1550 meter lange strekningen mellom Hove og Sandved skal bygges om fra to til fire felt. Prosjektet er omfattende; 1300 meter av fylkesvei 325 Jærveien og riksvei 13 på Hove skal bygges om. I tillegg skal det bygges ny Kvelluren bru, to nye bruer på motorveien og ombygging av kryssene på Hove og Sandved. I tillegg skal det bygges støyskjermer.

Statens vegvesen regner med anleggsstart rundt påsken 2015. Prosjektet skal være ferdig juni 2017.