Forventningsfulle aktører fra begge kontraktsparter ser frem mot anleggsstart og bygging av E6 Biri–Vingrom. Fra venstre: Byggeleder Arnt Nyborg og prosjektleder Øyvind Moshagen, Statens vegvesen, divisjonsdirektør Kent Jensen og distriktssjef Anders Høiback fra Isachsen Anlegg as.
Forventningsfulle aktører fra begge kontraktsparter ser frem mot anleggsstart og bygging av E6 Biri–Vingrom. Fra venstre: Byggeleder Arnt Nyborg og prosjektleder Øyvind Moshagen, Statens vegvesen, divisjonsdirektør Kent Jensen og distriktssjef Anders Høiback fra Isachsen Anlegg as.

Isachsen med E6-kontrakt

Statens vegvesen og Isachsen Anlegg AS har skrevet kontrakt om bygging av E6 Biri-Vingrom.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av august starter dermed Isachsen på den omtrent ett år lange byggeprosessen på strekningen.

- Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser frem til samarbeidet med Isachsen, sier Øyvind Moshagen, som er prosjektleder for E6 Biri-Otta.
Kontrakten ble undertegnet tirsdag 5. august og har en verdi på ca. 227 mill. kroner.

Samhandling

I etterkant av kontraktsignering, starter samhandlingsprosess med entreprenør og Statens vegvesen. Samhandlingen har som mål å sørge for at alle involverte skal få bli kjent, at man avklarer forventningene til samarbeid, jobber med rutiner og diskuterer viktige og utfordrende forhold i kontrakten.

 

Samhandlingen pågår fra 11. til 21. august. Isachsen kan starte anleggsarbeidene 22. august med gang- og sykkelveien på Biristrand, Vingrom bru, byggingen av midtrekkverk og forbikjøringsstrekningen. Midtrekkverk og øvrige tiltak på E6 nord for Biristrand har oppstart etter at gang og sykkelveien er fullført.

Dette skal bygges

 

Fakta om utbygging av strekningen E6 Biri-V ingrom:

- På strekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre de alvorlige trafikkulykkene. Med midtrekkverk på E6 blir det færre ulykker og sjeldnere behov for å bruke lokalveien mellom Biri og Vingrom som omkjøringsvei. Den gjennomsnittlige trafikkmengden på lokalveien kommer til å gå ned.

- På sikt skal hele den 36 kilometer lange strekningen mellom Biri i Gjøvik og Ensby i Øyer bygges ut til firefeltsvei. Forbikjøringsstrekningene som nå etableres i forbindelse med oppsetting av midtrekkverk, skal inngå i en fremtidig firefeltsvei. Overordnet planleggingen av fire felt er ferdig, men videre fremdrift er uavklart siden en slik utbygging foreløpig ikke er prioritert i Nasjonal transportplan.

- Strekningen er 18 kilometer lang.

- Lokalveien på Biristrand (fv. 330) ligger parallelt med E6 og er omkjøringsvei for E6-trafikken. Her skal det bygges gang- og sykkelvei sør og nord for Biristrand skole, totalt ca. fire kilometer.

- Anleggsperiode: August 2014-desember 2015.