Amund Bruland (NTNU), leder av Skytebaskomiteen i NFF.
Amund Bruland (NTNU), leder av Skytebaskomiteen i NFF.

Felles skytebas-sertifikat på «trappene»

HELL (AT.no): Det 27. tekniske sprengningskurset til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er i gang.

Publisert

Årets kurs arrangeres på Rica Hell like ved Værnes flyplass i Trondheim. Kurset går over to dager og årets deltakerliste teller 125 navn. Dette er flere enn det var i Stavanger i fjor, og noen færre enn det var på topp da arrangementet ble arrangert på Storefjell i 25 år.

WTC til Norge?

Amund Bruland (NTNU), leder av Skytebaskomiteen i NFF, åpnet årets arrangement og fortalte litt om arbeidet som gjøres i ulike komiteer i NFF. Det er ikke til å legge skjul på at 2014 blir et spennende år for «sprengnings-Norge». I mai avgjøres det om Norge får kjempearrangementet World Tunnel Congress (WTC) i 2017. NFF har sendt søknad om å arrangere konferansen i Bergen i 2017, og avgjørelsen faller på årets konferanse i Brasil i mai.

Felles skytebas-sertifikat

Bruland tok også opp en annen «internasjonal sak» som har stor betydning for Norge. Dette er arbeidet med å utarbeide og innføre et felles europeisk skytebas-sertifikat. Det er stor internasjonal interesse for anleggsprosjekter i Norge, og i denne sammenhengen er det internasjonale sertifikatet viktig å få på plass. Dette går både på sikkerhet, som alltid er det viktigste, men også på at aktørene skal ha like konkurransevilkår.

Revidert håndbok

Lederen for skytebaskomiteen sier også at det kommer en revidert utgave av «Håndbok for skytebas». Boka er en meget populær, og mye brukt publikasjon, fra NFF.

Rekruttering er et annet viktig tema i bransjen. I fjor arrangerte NFF tre samlinger for såkalte «yngres nettverk».

- Når jeg ser utover forsamlingen her er det ikke alle som kvalifiserer til å delta i dette nettverket. Og ettersom jeg var til stede på et av de første sprengningskursene på Storefjell, er ikke jeg kvalifisert heller, sa han i en spøkefull tone til forsamlingen.

STILLING LEDIG: