Dekkovervåking direkte på datamaskinen

Trimble Tirepulse dekkovervåkingssystem gir sanntidsinformasjon for reduserte kostnader på service, vedlikehold og drivstoff.

Publisert Sist oppdatert

Flåte- og maskinsjefer kan enkelt monitorere dekktemperatur og trykk i dataprogrammet Visionlink og planlegge kostnadseffektivt og preventivt vedlikehold, ifølge importør Sitech Norway AS.

E-postvarsling, her vist på mobiltelefon.
E-postvarsling, her vist på mobiltelefon.

Direkte overvåking fra kontoret

Dekk med for lite trykk kan forårsake økt drivstofforbruk, overoppheting, ekstra slitasje og eksplosjoner som tar maskinen ut av produksjon. Sammen vil disse faktorene kunne utgjøre en stor del av flåteproduktiviteten og driftskostnader.

Tirepulse skal kunne øke levetiden på hvert enkelt dekk samtidig som man spare kostnader på manuell dekksjekk. Ved å bruke Trimble TP920 Industri dekksensor på ventilen og et Trimble SNM940 modem for kommunikasjon vil all informasjon bli ledet rett til kontoret for analyse og overvåking. Nøyaktige data blir kommunisert via Visionlink slik at maskinsjefer og flåtesjefer kan styre vedlikehold på alle maskinene samtidig på veien eller ute på anlegget.

Trykk- og temperaturvarsling

Tirepulse-systemet vil også kunne øke sikkerheten ute ved å overvåke dekkene slik at uventede eksplosjoner unngås og dermed potensielle skader på mennesker i nærheten. Riktig lufttrykk vil også ha en positiv innvirkning på bremsesystemer, ifølge Trimble, og dermed en raskere og bedre respons til potensielt farlige situasjoner.

Visionlink vil automatisk varsle forhåndsdefinerte personer direkte om dekk får et trykkfall på 20% og dermed kan bli en potensiell fare. Det samme kan settes ved temperatursvingninger over gitte grenser.

- Utstyr hele flåten

- Preventivt vedlikehold er mye mer kostnadseffektivt enn en maskin som plutselig stopper med et hjul som har eksplodert. Problemet i dag er at mange av maskinene og bilene blir brukt mye og på forskjellige lokasjoner så det kan være vanskelig å følge opp på en riktig og god måte, sier Karsten Haukås, daglig leder i Sitech Norway AS.

- Tirepulse er priset for installasjoner for hele flåter, både til biler på veien og til maskiner ute på anleggsplasser, uansett merke, modell, bil, eller maskin. Økt slitasje kan enkelt rapporteres og fulgt opp. Ett enkelt system betaler for seg selv bare ved å forhindre en enkelt eksplosjon.