Fv: Jan Eklund, direktør for flyplass, samferdsel og industri i ÅF Advansia og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg
Fv: Jan Eklund, direktør for flyplass, samferdsel og industri i ÅF Advansia og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

ÅF Advansia signerte stor kontrakt

Publisert

Forsvarsbygg har inngått en rammeavtale med rådgivningsfirma ÅF Advansia AS på vel 63 millioner kroner med varighet på sju år for leveranse av rådgivningstjenester i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon.

ÅF vant prekvalifiseringen der fem firmaer søkte og tre ble prekvalifisert. Selskapet vant konkurransen basert på pris.

For sju år

Forsvarsbygg har allerede to kontrakter med ÅF Advansia for utbyggingen på Ørland. Det er en byggelederkontrakt og rådgivingskontrakt. Rådgivingskontrakten som ble signert for Evenes er veldig lik den som er inngått for Ørland.

Kontrakten for Evenes har en varighet på sju år og en antatt omsetning på 63 millioner kroner inkludert MVA, basert på et estimert timeanslag på 58.000 timer.

- Forsvarsbygg er fornøyd med kontraheringen med ÅF Advansia, og at utbyggingen på Evenes nyter godt av den erfaringen som de har med seg fra utbyggingen av hovedbasen på Ørland, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.   

- ÅF Advansia har lang erfaring med utbygging av flyplasser og forsvarsanlegg. Blant annet gjennom å være ansvarlig for Avinors utbygging av T2 på OSL Gardermoen. Vi bistår Forsvarsbygg med prosjekt- og byggeledelse for utbyggingen på Ørland. Dette er et viktig samfunnsprosjekt som vi ser fram til å bistå Forsvarsbygg med, sier Jan Eklund, Direktør for Flyplass, Samferdsel og Industri i ÅF Advansia.

Etter Forsvarets behov

Det er i kontrakten beskrevet 14 ytelser som ønskes dekket, med blant annet prosjektledere, prosjekteringsleder, fremdriftsplanlegger, prosjektøkonom, kontraktrådgiver og andre ytelser som et prosjekt har behov for. Noen av ytelsene har plassering i Oslo mens flertallet er ytelser med arbeidssted Evenes.

Forsvarsbygg planlegger og utvikler Evenes flystasjon etter Forsvarets behov, og legger til rette for en effektiv operativ virksomhet.

Flystasjonen utvikles ut i fra prinsipper om arealeffektivitet, nøkternhet, gjenbruk, standardisering og fleksible løsninger.