Totalt fem entreprenører meldte sin interesse for å bygge Skarvbergtunnelen (se tilbudene her). Skanska leverte det laveste tilbudet på 622 millioner kroner. 

Statens vegvesen håper å kunne inngå kontrakt innen utgangen av 2018.

- Dette innebærer at oppstart blir noe senere enn planlagt, men vi holder fast ved at den nye Skarvbergtunnelen skal være ferdig i 2021, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord.