SKAL TILBAKESTILLES: Lunckefjell skal tilbakestilles som det var før disse innstallasjonene kom på påass for noen få år siden.

Hæhre fikk Svalbard-oppryddingen

Store Norske har valgt Hæhre Entreprenør AS til oppryddingen av Lunckefjell.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Dette ble slått fast i en pressemelding fra Store Norge 20. desember. Slik lyder pressemeldingen:

Store Norske velger Hæhre Entreprenør AS til oppryddingen av Lunckefjell

Store Norske har inngått en intensjonsavtale med Hæhre Entreprenør AS som entreprenør for det store miljøprosjektet på Svalbard, der alle spor etter gruvedriften på Lunckefjell skal fjernes.

- Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess, og er svært fornøyde med den store interessen for å påta seg oppdraget. Nivået på tilbudene vi har mottatt har vært høyt, spesielt når det gjelder HMS, oppgaveforståelse og kvalitet, faktorer som vi også har vektet tungt ved valget av Hæhre Entreprenør som entreprenør, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

- Ut fra vår evaluering av tilbudene har Hæhre Entreprenør lagt ned betydelig arbeid i anbudsprosessen. Vår vekting ved valg av entreprenør har vært 60 prosent pris og 40 prosent HMS, kvalitet og fremdrift. Hæhre var både laveste tilbyder på pris og ble evaluert best på oppgaveforståelse og fremdrift, sier Ertsaas.

Oppryddingsprosjektet følger Stortingets beslutning om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år.

Store Norske planlegger å signere endelig kontrakten med Hæhre Entreprenør AS i midten av januar, men Hæhre Entreprenør AS vil umiddelbart gå i gang med planleggingen.

- Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi skal tilbakeføre en gruve på Svalbard tilbake til naturen, slik det var før gruvedriften. Vi skal fjerne all infrastruktur og avfall, det vil blant annet si veier og bygninger. Masser skal deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket, sier leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Oppdraget innbefatter kun Lunckefjellgruva, og ikke Svea Nord-gruva og uteområdene i Svea. Alt arbeid i Lunckefjell skal være ferdigstilt høsten 2020, men mye av arbeidet forventes utført i 2019, med første spadetak satt til mars 2019.

- Avviklingen skal skje på en kostnadseffektiv måte, og i tråd med Svalbardmiljøloven. I den grad det er mulig vil vi søke å gjenbruke bygg og infrastruktur i Longyearbyen og ellers søke løsninger til nytte for lokalsamfunnet, sier Løvli.

Powered by Labrador CMS