Fra venstre: Tore Fredriksen (Omsorgsbygg), byrådsleder Raymond Johansen og Ståle Rød (Skanska) samarbeidet om skrinet som utgjør grunnsteinen på Lindeberg sykehjem.
Fra venstre: Tore Fredriksen (Omsorgsbygg), byrådsleder Raymond Johansen og Ståle Rød (Skanska) samarbeidet om skrinet som utgjør grunnsteinen på Lindeberg sykehjem.

Grunnsteinen på plass på Lindeberg sykehjem

Grunnsteinen på Lindeberg sykehjem er et skrin fullt av tidstypiske gjenstander.

Publisert

I skrinet ligger en iPhone med VR-briller, et knippe av dagens aviser, tegninger fra nabo-barnehagen, tegninger av bygget på både print og minnepinne, samt en av Omsorgsbyggs refleksvester.

- Dette er en merkedag, fastslår byrådsleder Raymond Johansen.

Han har selv jobbet på sykehjemmet som sto på tomten tidligere, og som nå er revet, og han bor også i nabolaget den dag i dag. 

- Dette sykehjemmet er et resultat av en villet politikk. Her skal det komme et sykehjem som passer inn i vår tid, og som er i tråd med de standarder vi har satt for Oslos eldreomsorg, sier han.

Lavkarbonbetong

Omsorgsbygg er byggherre, og Skanska utførende entreprenør. Byggeplassen er fossilfri, med mange gode miljøaspekter.

I skrivende stund pågår montasje av stål, hulldekker og betong i grunnen, og det benyttes naturligvis lavkarbonbetong.

Det er planlagt «et svært effektivt ventilasjonssystem og varmesystem», som i kombinasjon med godt isolert bygningskropp skal medføre et lavt energibehov på kun 20 prosent av teknisk forskrift.

Utslippsreduksjon på byggeplassen

Her blir det både energibrønner og solceller, og selve byggeplassen er planlagt for minst mulig utslipp.

- 25 prosent av transportutslippene i Oslo kommer fra anleggsmaskiner. Omsorgsbygg stiller krav som fører til utslippsreduksjon fra våre byggeplasser, og vi ser at Skanska følger godt opp. Vi har mange byggeplasser, og dermed har vi også en stor mulighet til å påvirke miljøet positivt, sier konstituert. adm.dir. i Omsorgsbygg, Tore Fredriksen.

- Det er flott at vi får bidra med vår kompetanse og erfaring til å realisere et prosjekt som har stor betydning for samfunnet på flere plan. Det nye sykehjemmet sikrer innbyggerne i bydel Alna tilgang på helse- og omsorgstjenester av ypperste kvalitet, samtidig som grønt står i fokus. Vi er veldig glade for at Omsorgsbygg og Oslo kommune deler vårt engasjement for å klima og miljø, og utfordrer oss til å tenke nytt. Deres høye ambisjoner driver både oss og resten av bransjen vår fremover. Det er utrolig viktig at offentlige byggherrer etterspør grønne løsninger og stiller miljøkrav, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød.