Redaktør Klaus Eriksen (bildet) og AT.no minnes det gode Terje Moe Gustavsen fikk til og vil huske ham som en inkluderende og hardarbeidende samferdselsleder med smilet på lur.
Redaktør Klaus Eriksen (bildet) og AT.no minnes det gode Terje Moe Gustavsen fikk til og vil huske ham som en inkluderende og hardarbeidende samferdselsleder med smilet på lur.

- Takk for turen, vegdirektør

Det var triste nyheter å høre at Vegdirektør Terje Moe Gustavsen gikk bort i begynnelsen av mai, bare 64 år gammel.

Publisert

Moe Gustavsen var en bauta i bransjen og jobbet utrettelig for å få ned dødstallene på norske veier. I det året han tok over som vegdirektør i Statens vegvesen, 2007, mistet 233 mennesker livet på norske veier. I 2018 var tallet redusert til 108, altså mye mer enn halvert. Slik vi kjenner Moe Gustavsen hadde han registrert nedgangen som et steg i riktig retning, men han ville fort lagt til at det er 108 mennesker for mye.

Han har tung samferdselsbakgrunn, og som tidligere samferdselsminister fremmet han Nullvisjonen for Stortinget. Altså null drepte og hardt skadde i trafikken på norske veier, en visjon som ble vedtatt i 2001. Senere fikk han altså muligheten til å jobbe for sikrere veier som øverste sjef i Statens vegvesen, og han ga seg ikke før han døde av en kraftig lungeinfeksjon etter kort tids sykeleie.

Undertegnede hadde gleden av å møte Moe Gustavsen en rekke ganger, og vi står igjen med minnet om en hardtarbeidende, dyktig og real kar som det var lett å like.

Det betyr ikke at vi alltid var enig med Moe Gustavsen. Tvert om har vi uttrykt uenighet med Moe Gustavsen både her i lederspalten og i intervjuform. Han har alltid møtt oss med respekt, fyldige svar og har aldri unngått å respondere eller stille opp.

Spesielt minnes vi en tur til München i oktober 2014. Det stormet rundt både regjeringen og de store statlige byggherrene som arrangerte informasjonsmøter for utenlandske entreprenører i utlandet om kommende, store norske samferdselsprosjekter. Dette likte vi i AT.no dårlig. En ting er å holde seg til regelverket om åpent anleggsmarked, en annen ting er aktivt å reise og «friste» nye aktører hit.

Moe Gustavsen visste vi var sterkt uenige i strategien, men like fullt fikk vi invitasjon til å bli med til München. Tiden gikk fort i etterkant av møtet, og mange ville snakke med den norske vegdirektøren. Vi også. Men tiden gikk, og vi skulle begge hjem til Norge med et fly uten at vi var helt i mål med intervjuet. Da foreslo Moe Gustavsen at vi kunne dele taxi til flyplassen slik at vi skulle få svarene vi trengte.

For oss står dette igjen som godt minne om en flott mann som kjempet for sikkerhet og bedre infrastruktur i Norge. Det står dyp respekt av det Terje Moe Gustavsen fikk til. Takk for turen, vegdirektør.

Klaus Eriksen
Redaktør i Anlegg&Transport