Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke og utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor.

Signerte kontrakt på 1,96 milliarder kroner

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Veidekke ASA og Bane Nor signerte tirsdag 8. oktober kontrakt om bygging av Skogertunnelen, en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen.

Kontrakten er en totalentreprise med kontraktsverdi 1,96 milliarder kroner. Arbeidet starter høsten 2019 og planlagt byggetid er fire år.

- I Veidekke får vi en solid aktør inn i vårt prosjekt her i Drammen. De leverer på kvalitet, har gode referanser, og vi kjenner Veidekke godt fra tidligere tunnelprosjekter, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor.

- Når dobbeltsporet etter planen står klart til bruk ved utgangen av 2024, vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag.

Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

Prosjektet UDK01 Bergtunnel og dagsone Skogertunnelen inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Skogertunnelen blir en viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg, som skal tas i bruk i 2024.

- Vi er svært glade for å ha vunnet konkurransen om dette store oppdraget, som vil bety så mye for så mange. Her får vi virkelig bruk for Veidekkes kjernekompetanse på fjell og betong. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Bane Nor om byggingen av Skogertunnelen, som vil gi togreisende på Østlandet større fleksibilitet i hverdagen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

10,8 km tunnel

Kontrakten Veidekke og Bane Nor har signert, omfatter bygging av den seks kilometer lange bergtunnelen gjennom Strømsåsen samt 300 meter dagsone, som vil koble tunnelen til eksisterende spor.

Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler, skal Veidekke bygge til sammen 10,8 kilometer tunnel og utføre ca. 165.000 kvadratmeter kontaktstøp mot fjell for å sikre tunnelen mot vann og frost.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS