AF innstilt til kontrakt på OSL Gardermoen

Avinor har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utførelse av entreprisen for innvendige bygningsmessige arbeider på Oslo Lufthavn.

Publisert

Arbeidene utføres i forlengelse av dagens pir øst ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og skal gi betydelig økt kapasitet på flyginger utenfor Schengen-området.

Utvidelsen av Oslo Lufthavn er viktig for å videreutvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet og vil gi bedre forhold for passasjerer og flyselskaper, og styrke rammevilkårene for norsk reiseliv, turisme og næringsliv.

Arbeidet omfatter innvendige bygningsmessige arbeider knyttet til terminalutvidelsen. Ferdig bygg utgjør omtrent 30.000 m². Arbeidene starter i mars 2020 med forventet ferdigstillelse september 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 185 millioner kroner.

- Dette er et svært spennende oppdrag, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Gjennom flere år har vi utført innredningsentrepriser på ulike signalbygg, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Avinor på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.