Godstrafikken hindres ikke av korona-restriksjonene.

All godstrafikk som normalt

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpen for godstrafikk, ifølge en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) kapasiteten i vareekspedisjon for kontroll av vareflyten.

Trenger forsyningslinjene

Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

- Vi vil i dialog med aktørene løpende vurdere situasjonen, og justere ved behov, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS