Kontrakt på veidrift:

Illustrasjonsbilde, veivedlikehold vinter.
Illustrasjonsbilde, veivedlikehold vinter.

Veidekke var titalls millioner kroner billigere

Veidekke var mye billigere enn Mesta og Presis Vegdrift og vant konkurranse om veidrift-kontrakt med lengde 455 km.

Publisert

Mandag ettermiddag signerte direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, og Martin Holmqvist, direktør for Drift og vedlikehold i Veidekke Industri AS, ny driftskontrakt for riks- og fylkesveier i kommunene Lier, Drammen (gml. Nedre Eiker, Drammen og Svelvik) og Asker (gml. Asker, Røyken og Hurum).

Bjørn Laksforsmo signerte digitalt fra hjembyen Tromsø og Martin Holmqvist signerte fra Tønsberg.

Kontraktsummen var på 252.141.774,00 kroner.

Det var to andre tilbydere på kontrakten: Presis Vegdrift AS med tilbud på 329.989.992,83 kroner og Mesta AS med tilbud på 346.380.741,57 kroner.

Veidekke har hatt kontrakt fra 2015

Veidekke Industrier AS har også dagens «Drammen-kontrakt», som hadde oppstart i 2015.

Den nye kontrakten er en samarbeidskontrakt mellom Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Kontrakten trer i kraft 1. september 2020 og varer ut august 2022. Det er mulighet for opsjon i ett år for én eller begge veieiere.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riks- og fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.

Kontrakten omfatter blant annet:

 • Motorvei (E18)
 • Riksveier
 • Bygater
 • Landeveier
 • 11 tunnelløp (360-3800 m lengde)
 • 202 bruer (bla. Norges lengste bru – Drammen motorvegbru, 1892 m)
 • 8 rasteplasser/hvileplasser (4 med toalett og 1 med toalett og dusj)
 • 5 pendlerparkeringsplasser
 • Tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen by (feiing hele året)
 • Ferjeleier (Norges korteste ferjestrekning - Svelvik–Verket 184 m)
 • Alle andre objekter som «normalt er i en driftskontrakt på vei»

Veiene som skal vedlikeholdes:

 • Total veilengde, 454,492 km, hvorav:
 • 86 km riksvei
 • 11 km gang- og sykkelvei langs riksvei
 • 285 km fylkesvei i tidligere Buskerud
 • 42 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei i tidligere Buskerud
 • 24 km fylkesvei i tidligere Vestfold
 • 6 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei i tidligere Vestfold

Trafikken i kontrakten varierer fra 310 til 55 600 biler i døgnet

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS