Veidekke utvider ungdomsskole i Bærum

Veidekke har etter avsluttet samspillsfase skrevet kontrakt med Bærum kommune om oppføring av nybygg og rehabilitering av dagens bygningsmasse på Bekkestua ungdomsskole.

Publisert

Kontrakten er en totalentreprise verdt 182 millioner kroner. 

Skolen skal utvides fra fem til ti-parallell skole med plass til 900 ungdomsskoleelever. Eksisterende bygnings­masse skal oppgraderes og funksjonene i disse videreføres.

Kontrakten omfatter også et nytt skolebygg over tre etasjer som skal romme klasserom og tilhørende støttefunk­sjoner som garderober, grupperom og fellesrom. Nybygget knyttes til det eksisterende skolebygget med et nytt mellombygg av broer over to etasjer som vil danne en hovedinngang til skolen.

- Vi ser frem til å bygge nok et spennende skoleprosjekt for Bærum kommune. Etter en konstruktiv og løsningsorientert samspillsfase er vi nå klare til å ta fatt på byggearbeidene og oppføre et flott og moderne skolebygg til glede for elever, lærere og ansatte, sier Erik Økland som er avdelingsleder for offentlige byggeprosjekter i Veidekke Bygg Oslo.

Byggestart er planlagt i juni med ferdigstillelse i desember 2021.