Midt-Norges største industri- og utskipningshavn har firedoblet kapasiteten for utskipning fra én til fire millioner tonn årlig.
Midt-Norges største industri- og utskipningshavn har firedoblet kapasiteten for utskipning fra én til fire millioner tonn årlig.

Midtnorsk industriløft fire-dobler

Midt-Norges største industri- og utskipningshavn har firedoblet kapasiteten for utskipning fra én million til fire millioner tonn årlig.

Publisert

200 millioner kroner er investert, og en ny tid starter for Verdal havn fra juni.

60.000-tonnere

Etter to og et halvt års utbygging, overleverer totalentreprenør Stjern Entreprenør AS om to uker det nye utskipningsanlegget i Verdal til Trondheim Havn IKS.

Da kan 60.000 tonns skip lastes for frakt av kalkstein verden rundt.

– Så vidt jeg vet har det til nå ikke vært 60.000-tonnere inne i Trondheimsfjorden. Kaianlegget er dimensjonert for fartøy med lastekapasitet mellom 15.000 og 60.000 tonn, sier prosjektleder Eskil Pedersen i Trondheim Havn IKS til NT24.

Der er Verdal kommune, medeier i det interkommunale havneselskapet Trondheim Havn IKS, som drifter arealene og står for havnedriften.

Trondheim Havn leier på sin side ut 50 dekar havneareal for utskipingen av kalkstein, og av dette er 23 dekar nytt havneareal fylt ut i sjø.

Når den nybygde delen av havna er overlevert i juni, skal et nytt selskap eid av Verdalskalk og Norcem stå for drifta av utskipningsanlegget.

– Da utbyggingsavtalen ble inngått mellom Verdalskalk, Norcem og Trondheim havn i 2017, var antatt kontraktsum 168 millioner kroner. Når vi nå er i sluttfasen av byggingen, ser vi at vi kommer ut med en total investering på 120 millioner, sier Pedersen.

I tillegg til Verdal havns 120 millioner kroner i investeringer, har Verdalskalk AS og Norcem investert 76 millioner kroner i anlegg og utstyr for å drive den nye utskipingshavna. Dermed er det totalt investert nærmere 200 millioner kroner når nyhavna tas i bruk i juni.

Solide dimensjoner

Det nye havneanlegget er beregnet på bulkbåter som laster kalkstein rett ned i lasterommene via store transportbånd. Lastekapasiteten er 3000 tonn i timen, slik at et skip med kapasitet 60.000 tonn lastevekt fylles i løpet ett døgn.

De største båtene som vil bruke anlegget er rundt 220 meter lange, 30 meter brede og stikker 13 meter dypt. Til sammenligning er de største hurtigruteskipene 120 meter lange. Tross store dimensjoner, er det nye anlegget effektiv for skipene, og planen at båtene skal klare seg mest mulig uten hjelp fra slepe- og bukserbåter.

– For å takle anløp av store skip på 60.000 tonn må anlegget dimensjoneres deretter. Den må tåle at et fullastet skip blir liggende ved kai under sterk storm. Den spesialbygde brygga og de enorme pullertene er derfor svært solide og godt forankret. Vi har tenkt helse, miljø og sikkerhet i alt, og derfor også investert i såkalte quick release-pullerter som selv slipper trossa når båten skal ut, for at mannskap som jobber med trossene skal jobbe sikkert. Disse pullertene koster mange hundretusen kroner stykket, og er trolig de eneste i sitt slag i Midt-Norge, sier Pedersen.

Den nye utskipningsanlegget med tilhørende areal er leid bort til Verdalskalk og Norcem i 50 år, med opsjon på 49 år til. Pedersen skryter av samarbeidet mellom selskapene.

– De to selskapene som skal leie havnearealet tenker langsiktig, og havnebygging generelt har også lange horisonter. Derfor har det vært et godt samarbeid i dette prosjektet, sier Pedersen, som legger til at alle arealer Trondheim Havn disponerer for Verdal kommune på havna nå er utnyttet.

Om to uker overleverer totalentreprenør Stjern Entreprenør AS det nye utskipningsanlegget i Verdal til Trondheim Havn IKS. Da kan 60.000 tonns skip lastes for frakt av kalkstein verden rundt.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under avtaleinngåelsen av det historiske industrisamarbeidet i Midt-Norge.
Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under avtaleinngåelsen av det historiske industrisamarbeidet i Midt-Norge.

Det er nå to og et halvt år siden Trondheim Havn inngikk det historiske industrisamarbeid.

– Bygg infrastruktur

- Det er viktig å bygge infrastruktur med rett kapasitet for å sikre regional utvikling og vekst. Vi ønsker å stimulere til flere fraktlinjer på sjø. Samtidig trenger vi gode veier til havna, understreket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under avtaleinngåelsen av det historiske industrisamarbeidet.

Utvidelsen av havna i Verdal er et godt eksempel på viktigheten av samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører.

Verdiskaping i regionen

Det er den enorme kalkforekomsten i Tromsdalen som muliggjør utbyggingen. Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk, og potensialet er anslått til flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser.

I dag genererer aktiviteten i Tromsdalen ca. 177 millioner kroner i skatt, kjøp av varer og tjenester lokalt, bergleie, havneavgift, lønn, o.l. De 95 ansatte i kalkvirksomheten i Verdalsregionen genererer 2 – 3 arbeidsplasser pr. ansatt i ringvirkninger.

Powered by Labrador CMS