Volvo-konsernet skal kutte ca. 4100 stillinger globalt i løpet av 2020. Konsernet produserer blant annet anleggsmaskiner.
Volvo-konsernet skal kutte ca. 4100 stillinger globalt i løpet av 2020. Konsernet produserer blant annet anleggsmaskiner.

Volvo planlegger å si opp 4100 ansatte

Bakgrunnen for nedskjæringen, er nedgang i etterspørsel etter blant annet lastebiler og anleggsmaskiner.

Publisert

Volvo forventer at Covid-19-krisen vil påvirke den økonomiske aktiviteten på mange av konsernets store markeder på kort og «mellomlang» sikt. Volvo har de siste månedene tilpasset virksomheten til den nye situasjonen. Som neste steg i tilpasninger, planlegger Volvo-konsernet å redusere antallet medarbeidere med 4100 stk. i år.

- Covid-19-pandemien og de globale tiltakene for å bekjempe denne, har ledet til en markedssituasjon som påvirker oss alvorlig. Effektene forventes å bli lavere etterspørsel fremover, og vi må forsette å tilpasse organisasjonen etter den. Parallelt kommer vi til å fremskynde det kompetanseskiftet som kreves for nye teknologier og forretnings-modeller, sier Martin Lundstedt, adm. direktør og konsernsjef hos Volvo.

Martin Lundstedt, konsernsjef i Volvo Group lover å være ansvarsfull når over 4000 ansatte innen produksjon markedsføring av lastebiler, anleggsmaskiner og busser i konsernet mister jobben.
Martin Lundstedt, konsernsjef i Volvo Group lover å være ansvarsfull når over 4000 ansatte innen produksjon markedsføring av lastebiler, anleggsmaskiner og busser i konsernet mister jobben.

- Volvo-kulturen skal være ledestjerne under reduseringene

Andre halvdel av 2020 skal konsernet fjerne ca. 4100 stillinger globalt. Ca. 1250 av disse i Sverige.

- Behovet for personal-reduseringer hadde vært større uten statlige støttepakker som gjør det mulig med korttidsarbeid og lignende tiltak, skriver konsernet i en pressemelding.

- Volvo-kulturen kommer til å være vår ledestjerne i dette arbeidet, og vi kommer til å ha et nært samarbeid med fagforeningene for å gjøre tilpasninger på en ansvarsfull måte, sier Lundstedt.

Powered by Labrador CMS