Gunnar Thompson daglig leder i BRG og Kai Valthyr-Hansen, avdelingsleder utbygging i Agder fylkeskommune skriver under kontrakten for bygging av Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk.
Gunnar Thompson daglig leder i BRG og Kai Valthyr-Hansen, avdelingsleder utbygging i Agder fylkeskommune skriver under kontrakten for bygging av Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk.

BRG skal bygge fagskole og tannklinikk

Fredag ble det skrevet under kontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør har fått oppdraget. Filter Arkitekter har tegnet bygget.

Publisert

Totalentreprisekontrakten Agder fylkeskommune inngår med BRG Entreprenør AS, beløper seg totalt til 225 millioner kroner inklusive mva.

Konkurransen har vært en totalentreprise med løsningsforslag. Konkurransens tildelingskriterier har vært arkitektonisk løsning (vektet 40 %) løsningsbeskrivelse klima og miljø (vektet 20%) og pris (vektet 40%).

Bygger selv i stedet for leie

- Jeg setter stor pris på at vi endelig kan starte arbeidet med å realisere fagskolen og tannklinikken i Grimstad, sier Kai Valthyr-Hansen, avdelingsleder for utbygging i Agder fylkeskommune.

- For første gang har Agder fylkeskommune valgt å bygge, og ikke leie, en offentlig tannklinikk. At prosjektet har en offensiv og framoverlent klima- og miljøprofil og at bygget vil kunne brukes aktivt i undervisningen, håper vi vil medføre at også andre byggherrer vil se til dette prosjektet og la seg inspirere til å bidra til vårt felles ansvar for å nå FNs bærekrafts mål som gjenspeiles i Regionplan Agder 2030.

Ydmyk og offensiv entreprenør

- BRG er ydmyke og glade for å vinne denne konkurransen. Vi tar oppdraget på ytterste alvor, og skal jobbe hardt for å gjøre prosjektet til et svært godt prosjekt. BRG har lang og omfattende erfaring i å bygge skoler og har god erfaring fra å samarbeide med fylkeskommunen. Vi har også lang erfaring fra samarbeid med våre partnere. Det er ekstra gøy at det er en tannklinikk og fagskole vi skal bygge, som tilbyr fag som står BRGs hjertet nær. Vi har flere ansatte i BRG og hos våre underentreprenører som har gått og går på fagskolen, sier daglig leder Gunnar Thompson i BRG Entreprenør AS.

Innovasjon, materialbruk og nye tekniske løsninger

- I dette prosjektet tar Agder fylkeskommune ytterligere steg i retning av mer klima- og miljøvennlige byggeprosjekter. Vi har krav til fossilfri byggeplass hvilket betyr at det ikke skal brukes fossilt brensel i noe del av prosjektet. Bygget vil være et plusshus som produserer mer energi enn bygget vil forbruke, og det har vært sterkt fokus på innovative løsninger, sier prosjektleder Geir Gjeruldsen fra Agder fylkeskommune, og fortsetter:

- Fylket har stilt krav om sorptiv kjøling (varmebasert kjøleteknologi for ventilasjonsanlegg) og BRG har tilbudt bruk av saltvannsbatterier i sitt løsningsforslag. Dette viser at både byggherre og entreprenør har store ambisjoner for prosjektet.