Fv. 866 Kågentunnelen. Grusveien til venstre er omkjøringsvei når tunnelen er stengt.

Mesta signerte tunnelkontrakt

Skal gjøre omfattende arbeider i Maursundtunnelen og Kågentunnelen på fylkesvei 866 i Troms og Finnmark.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det omfattende arbeidet i tunnelene skal etter planen starte i løpet av november 2020.

- Oppgraderingen av Maursundtunnelen og Kågentunnelen er et utrolig viktig prosjekt som har vært sterkt ønsket, og som jeg har vært opptatt av å få på plass. Jeg er svært glad for å ha skrevet under kontrakten som setter i gang arbeidet i begge tunnelene. Når disse står ferdig, har vi bidratt til god og forutsigbar transport gjennom tunnelene, sier fylkesordfører, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Kontraktert entreprenør ser frem til å starte med arbeidet.

- Vi er veldig fornøyde med avtalen og ser frem til et godt samarbeid med kommunen og lokalbefolkningen, sier prosjektleder i Mesta, Sigurd Storøy.

Arbeidet forventes ferdig i starten av oktober 2022. Kontraktsummen er på 210.954.192 kroner og 90 øre.

- Jeg er svært glad for å ha skrevet under kontrakten som setter i gang arbeidet i begge tunnelene. Når disse står ferdig har vi bidratt til god og forutsigbar transport gjennom tunellene, sier fylkesordfører, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Dobbel oppgradering

Arbeidet er omfattende og består blant annet i montering av tunnelventilasjon (Maursund), ny LED-belysning, nødstasjoner og rømningslys. Det skal monteres DAB-radio, nødnett, videoovervåking og tilknytning til Vegtrafikksentralen (VTS), samt Co/No2 gassmålere, nødstrøm, komplettering av ny vann- og frostsikring, oljeutskillere, i tillegg til utskifting av drenssystemene, elektrokabler og pumpeledninger.

Det skal bygges fire nye tekniske bygg samt renovere et eksisterende bygg. Dessuten blir det gjort tilpasninger slik at tunnelene oppnår en kjørebanebredde/fri høyde på 6,0 m/4,6 m i hele tunnelenes lengde. Når tunnelene åpner, tillates det å sykle gjennom tunnelene.

Fakta om tunnelene

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom fastlandet og øya Kågen i Troms. Tunnelen går mellom Hamneidet på fastlandet og Kågelva på Kågen, og er en del av fylkesvei 866.

Kågentunnelen er en veitunnel i Skjervøy kommune, som erstattet den rasutsatte veistrekning mellom Flåten og Skognesbukta på øya Kågen.

Powered by Labrador CMS