AF Gruppen krever hakestropp på hjelmen

Hos ansatte i AF Gruppen bidrar denne hjelmdetaljen til økt sikkerhet.

Publisert

Ifølge Arbeidstilsynet er hodeskader blant de mest alvorlige arbeidsskadene.

- Dessverre er det slik at ulykker med hodeskader skjer relativt ofte. Mange av disse hodeskadene kan unngås hvis arbeidstaker bruker riktig verneutstyr. Det finnes to hovedtyper av hodevern innen industri og byggesektoren: hjelm og letthjelm. Hvilket hodevern som skal brukes, avhenger av hvilke risikoer som finnes på arbeidsplassen, sier Bård Kulseth, regionansvarlig i HMS-selskapet Skydda Norge i en nyhetsmelding fra selskapet.

Christian Ekjord, HMS-sjef for AF gruppen Norge, forteller i meldingen fra Skydda at HMS-arbeidet i bedriften ikke er overlatt til tilfeldighetene: - Vi tror på systematisk struktur når vi arbeider med HMS. I tillegg er vi gode på å rapportere ulykker. Vi er ikke ute etter å ta noen, men vi er nøye på at vi hele tiden vil lære av feil.

Ekjord peker på flere viktige faktorer som er avgjørende for å skape en god HMS-kultur i bedriften, blant annet tydelige ledere som setter HMS-arbeidet høyt. Dette er ledere som lytter, stiller krav og følger opp de ansatte.

- Vi er åpne om at ting kan skje og vi har en tydelig beredskapsstruktur.

AF krever hakestropp og anbefaler industriklatrehjelm

Ekjord forteller at bruk av hodevern er påbudt på alle prosjektene til AF gruppen. Han understreker at de fleste aktører innen bygg og anlegg stiller krav til bruk av hjelm.

- Statistikk viser at vi stadig blir bedre på hjelmbruk. Det å bruke hjelm er like naturlig som å bruke sikkerhetssele i bil. For ti år siden hadde vi dobbelt så mange hodeskader enn det vi har i dag, sier han og påpeker samtidig at det har vært en utvikling av kvaliteten på hjelmene.

- De første hjelmene var i stor grad designet for å beskytte mot fallende gjenstand. Vår ulykkesstatistikk av hodeskader i AF viser at det slettes ikke bare skyldes at noe kommer flygende ovenfra. En overvekt av våre hodeskader skyldes at man faller eller flygende gjenstand treffer fra siden, sier han.

HMS Konsern i AF Gruppen har analysert de 100 mest alvorlige ulykkene som har ført til hodeskader fra år 2000. Av 31 ulykker med hodeskade falt hjelmen av ved 17 av ulykkene. Analysen viser at hakestropp kunne redusert konsekvensen av skaden i 16 av de 17 tilfellene.

I dag krever derfor AF Gruppen bruk av hakestropp. I tillegg har de en sterk anbefaling om bruk av industriklatrehjelm (EN 12492).

- Hakestroppen hindrer at hjelmen faller av, noe det er spesielt stor fare for ved en ulykke med fall til lavere nivå og ved fall generelt. Klatrehjelmen vil også gi økt beskyttelse ved støt fra siden, forfra og bakfra, forklarer HMS-sjef Ekjord som mener en slik type hjelm er med på å redde liv.

Tryggere med MIPS

I dag finnes det flere ulike tilbehør og ekstra sikkerhetsfunksjoner til hodevern. I tillegg til hakestropp er det også mange vernehjelmer som er utstyrt med MIPS-sikkerhetssystem.

- Dette gir en langt tryggere hjelm. Mange fallulykker skjer med et skrått slag og rotasjon i hodet, og med MIPS er du mindre utsatt for hjernerystelse og andre hodeskader, sier Bård Kulseth i Skydda.

MIPS er et ekstra lag med beskyttelse som ved skråstøt kan redusere hodeskadene betraktelig. Ved å la hjelmens ytterskall rotere 10-15 mm i alle retninger i forhold til hodet, reduseres risikoen for at farlig rotasjonskraft overføres til hjernen ved enkelte støt.

Powered by Labrador CMS