E6-strekningen er delvis bygget: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til veibygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord.
E6-strekningen er delvis bygget: I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen brukt til veibygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord.

E6-prosjekt overlevert fra Vegvesenet til Nye Veier

Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier AS.

Publisert Sist oppdatert

Den ca. 20 kilometer lange strekningen E6 Sørelva-Borkamo er ferdig planlagt av Statens vegvesen. Ny vei skal gi bedre fremkommelighet, større forutsigbarhet og høyere trafikksikkerhet fra Saltfjellets nordlige side og ned til Borkamo i Saltdal kommune.

Den gir en sammenhengende 90-sone fra Rognan i Saltdal til Storforshei i Rana kommune. Utbyggingen var delvis startet da det i september 2021 ble besluttet at Nye Veier skulle overta prosjektet: Nye Veier overtok strekningen i ny Nasjonal transportplan for 2022 – 2033. Det er altså et stortingsvedtak at prosjektet skifter byggherre fra Statens vegvesen til Nye Veier AS.

Grunnlaget er lagt

Statens vegvesen anslår at etaten har investert døyt 30 millioner kroner på å klargjøre prosjektet for bygging: Ca. 20 millioner til reguleringsplanlegging og 10 millioner på fysisk arbeid langs veien.

I tillegg er en stor mengde overskuddsstein fra Tjernfjelltunnelen på rv. 77 Storjord-Riksgrensen brukt til å bygge veifyllinger i et større parti langs ny trasé sør for Storjord.

Tunnelstein: I 2017 «tjuvstartet» Statens vegvesen utbyggingen av E6 Sørelva-Borkamo med tunnelstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen. Steinmassene er brukt til å bygge ny E6 nord og sør for avkjøringene til rv. 77.
Tunnelstein: I 2017 «tjuvstartet» Statens vegvesen utbyggingen av E6 Sørelva-Borkamo med tunnelstein fra rv. 77 Tjernfjelltunnelen. Steinmassene er brukt til å bygge ny E6 nord og sør for avkjøringene til rv. 77.

- I tråd med våre toppmål, var dette et miljøvennlig og kostnadseffektivt tiltak vi valgte å gjennomføre som en liten «tjuvstart» mens vi ventet på at Stortinget skulle bevilge penger til å fullføre prosjektet, sier områdedirektør for utbygging i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen.

- Håper jobben vi har gjort blir satt pris på

En ekstern kvalitetssikring av kostnader og en anbudsprosess gjensto før vegvesenet kunne satt spaden i jorda på prosjektet.

Veien er ferdig planlagt, og det er utført grunnerverv på deler av strekningen.

- Totalt har vi lagt ned en betydelig grunninvestering i dette prosjektet. Det håper vi Nye Veier AS vil sette pris på, sier Johansen.

Overføring

Det er utviklet nye retningslinjer og rutiner for å sikre at prosjekter Statens vegvesen overfører til andre aktører skjer på en ryddig og etterprøvbar måte.

Dette er viktig også for å sikre at eventuelle tredjeparts interesser ikke skades. E6 Sørelva-Borkamo er overført etter denne instruksen.

Powered by Labrador CMS