Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny vei med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra. Det er førstnevnte parsell det ble søkt om prekvalifisering til nå.

Fransk, kinesisk og norsk interesse for å bygge E39-strekning

Seks entreprenører har meldt sin interesse for totalentreprisen på 13 km ny vei mellom Betna og Hestnes, på E39-strekningen Molde - Trondheim.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fristen for å melde sin interesse for tilbudskonkurransen gikk ut kl. 12.00 mandag 8. mars, og følgende entreprenører har søkt om prekvalifisering:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • China Communications Construction Company Ltd.
  • Eiffage Gènie Civil
  • Hæhre entreprenør AS
  • Johs. J. Syltern AS
  • Peab Anlegg AS

Strekningen Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europavei. Det meste av den nye veien skal ligge utenfor dagens vei.

Totalentreprisen har en beregnet byggetid på ca. 3 år.

Fornøyd med interessen

- Interessen for arbeidet er svært god, og vi skal nå gå grundig igjennom de innkomne søknadene om prekvalifisering. Vi har gode kandidater på lista, og vi ser fram til å få til en god konkurranseprosess utover våren og sommeren. Går alt etter planen, vil byggearbeid på strekningen kunne starte opp mot slutten av året, sier prosjektleder Odd helge Innerdal i Statens vegvesen.

Nå skal leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner sjekkes, og deretter blir det konkurranse med forhandling for de tre entreprenørene som blir med videre til denne fasen.

Prosessen er forventet å være ferdig utpå høsten, med antatt kontraktsignering i oktober.

Behov for oppgradering

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny vei med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra vil redusere avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Mellom Betna og Stormyra er det to strekninger som allerede er utbedret, E39 Hestnes–Leirvika (åpnet i 1993) og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010). De tre gjenstående delstrekningene er derimot dårlig egnet som europavei på grunn av smal veibane uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.

En ny og utbedret strekning med sammenhengende god standard skal gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, samt større forutsigbarhet for trafikantene.

Dagens vei går også gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Her vil det bli bedre bo- og miljøforhold og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalveinettet når hele prosjektet blir sluttført.

Powered by Labrador CMS