OMKJØRINGVEI: Denne veien skal benyttes men det gjøres rassikringsarbeider ved E16 ved Hønefoss.

Har bygget midlertidig vei for E16 ved Hønefoss på en drøy uke

Nå er det etablert en midlertidig vei for E16 som kan brukes når veien må stenges for sikringstiltak. Trafikken legges om mandag 18. september kl. 20:00.

Publisert

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nært Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred.

– Da flommen Hans gjorde at Ådalsaelva vasket ut terrenget og skapte rasfare for E16 ved Follum på Hønefoss, så vi raskt behovet for å etablere en midlertidig vei for E16 som kan brukes når europaveien må stenges i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet. Den midlertidige veien gjør at trafikken vil bli ledet over på Follumvegen, som brukes som delstrekning fram til krysset på E16 nord for den skredutsatte strekningen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord.

I løpet av ei drøy uke ble veien bygget etter solide tverrfaglige forberedelser og rask gjennomføring. Statens vegvesen gir honnør til dyktige og løsningsorienterte entreprenører i Dokka Entreprenør AS og Åsmund Pettersen & Sønn AS.

– De har gjort en kjempejobb med dette oppdraget.

Unngår trafikk gjennom Hønefoss sentrum

– Vi har forsøkt å være i forkant for å unngå at veien raser ut uten at vi har et forsvarlig alternativ for trafikken, sier Gunnar Eiterjord. 

Alternativet ville vært å sende store mengder trafikk, inkludert mange vogntog, gjennom sentrumsgatene på Hønefoss, med de utfordringene det gir. 

– Dette er både et trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak, understreker Eiterjord

Når trafikken er midlertidig lagt om, vil Vegvesenet starte arbeidet med sikringstiltak for E16-traseen forbi rasstedet.

Ikke europavei-standard

– Når vi har bygget en vei på så kort tid så betyr det at veien ikke holder den samme standarden som øvrig E16. Vi ber om at trafikanter er obs på dette, tar hensyn og kjører etter forholdene, sier Eiterjord.

Omkjøringen vil bli skiltet når den starter.

Powered by Labrador CMS