GLEDENS DAG: Det er alltid god stemning når man får gjennomslag, og kanskje litt ekstra på denne historiske tunnelen. Her feirer LNS og utbygger Statens vegvesen gjennomslaget i Begåstunnelen i Grane kommune på Helgeland.

Historisk gjennomslag i løsmassetunnel

For første gang har en norsk entreprenør drevet en løsmassetunnel uten bistand fra utlandet.

Publisert

Onsdag 7. februar hadde entreprenør Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) gjennomslag på Bergåstunnelen på Helgeland. Rett nok et halvt år forsinket, men underveis oppsto en utfordring av de sjeldne i Norge: 70 meter med løsmasser som LNS kom seg gjennom ifjor. Derfor var forsinkelsen forventet, og i pressemeldingen fra Statens vegvesen brukes ordet «bare» et halvt år forsinket.

SER LYSET: Etter siste salve titter det frem lys bak steinmassene.

I fjor ble LNS AS altså den første entreprenøren som har drevet en større løsmassetunnel i Norge uten eksperthjelp fra utlandet. Onsdag ble altså den siste salven satt, og det ble gjennomslag i den 2020 meter lange tunnelen.

– Våre fagarbeidere har stått på siden dag én og drevet sikkert og effektivt fra første salve i september 2022 og frem til nå. Den uforutsette løsmassesonen skapte forsinkelser, men etter vi kom gjennom sonen har driften vært god og foran antatt fremdrift. Dette er en stor dag for prosjektet som helhet og nå avslutter vi tunneldelen med et smell. All heder til våre funksjonærer og fagarbeidere for innsatsen de har lagt ned. Det sier anleggsleder Helle Ragnete Fyhn Nilsen i LNS AS.

Et berg med utfordringer

Fakta om Bergåstunnelen

• Total lengde: 2020 meter (+ to tverrslag á ca. 30 meter for teknisk rom)

• Lengde løsmasser: 70 meter

• Mengde stål til sikring av løsmassedel: 40.713 kg armeringsjern

• Antall sikringsbolter i resten av tunnelen: ca. 11.500 (sikringsbolter, bombolter og spilingbolter)

• Kubikkmeter sprengt fjell: Noe over 162.000 m3. (mengde for siste uke kommer i tillegg)

• Antall salver: ca. 379 rene salver i bergåstunnelen inklusive tverrslag

• Øvrige mengder: 6685 m3 betong og 28 buer (eksklusiv løsmassesonen

• Firma involver inkl. prosjektering: LNS AS, Aas Jakobsen og NGI

I sør sniker den nye Bergåstunnelen seg rett under Nordlandsbanen med noen få meters overdekning. Godt berg de første 600 meterne ga svært god framdrift. Deretter kom 70 meter med løsmasser og forvitret fjell som krevde tung sikring og svært forsiktig driving. Derfra og ut har drivingen gått på skinner. Ser en bort fra oppstart og løsmassedriving har den gjennomsnittlige produksjon vært på cirka 55,3 meter tunnel i uka. I november 2022 ble det satt ukerekord med 73 meter inndrift.

– Dette har vært et meget lærerikt prosjekt for LNS og samarbeidet mellom våre funksjonærer, byggherre Statens vegvesen og leverandørene har vært særdeles godt. Åpen og ærlig kommunikasjon kombinert med korrekt håndtering av utfordringer og avvik er noen av erfaringene vil vi ta med oss videre i andre prosjekter, forteller Fyhn Nilsen.

Bergåstunnelen har gitt LNS som totalentreprenør og Statens vegvesen som byggherre noen solide utfordringer. Dette er taklet på eksemplarisk vis av LNS og deres samarbeidspartnere i prosjektet, skriver SVV i en pressemelding. Læringseffekten fra Bergåsen vil også komme den norske tunnelbransjen til gode i tiden fremover, blant annet ved erfaringsdeling og at deltakerne bringer sine erfaringer videre til nye prosjekter.

– Måten LNS har mestret denne utfordringen på gjør det lett for oss å si at vi mer enn gjerne samarbeider med dem ved en senere anledning, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland i Statens vegvesen.

Nå gjenstår etterarbeid i tunnelen, inkludert vann og frostsikring. Ny E6 Svenningelv-Lien er planlagt åpnet seint i 2025.

Powered by Labrador CMS