BETONGTUNNEL: Veidekke bygger en 540 meter lang betongtunnel som bygges med åpen byggegrop, og går over i en ca. 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen.

Høyeste score noen gang for et anleggsprosjekt i Norge

VEIDEKKE: Fikk BREEAM-sertifikatet som bekrefter bærekraftsertifisering på Excellent-nivå for jernbaneprosjektet UDK02 i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneprosjektet UDK02 kulvert og løsmassetunnel for Bane NOR i Drammen har fått en samlet score på 83,5 prosent, det høyeste som noen gang er oppnådd for et anleggsprosjekt i Norge, skriver Veidekke i en melding. BREEAM-sertifikatet bekrefter bærekraftsertifisering på Excellent-nivå.

Utfordrende prosjekt

Veidekke startet i 2019 med å bygge en 320 meter lang kulvert i åpen byggegrop med innvendig avstivning frem til løsmassetunnelen nord for Konnerudgata. Utgravingen er foretatt delvis under grunnvannsnivå med gravedybder fra ca. 11 meter til ca. 21 meter.

Prosjektet er utfordrende med grunnforhold som varierer med inntil 14 meter leire over faste glasifluviale masser i nord og ca. 5 meter med sand over faste glasifluviale masser i sør. De glasifluviale sedimentene er i hovedsak friksjonsmasse (sand og grus) med et finstoffinnhold under 10 %.  For å ivareta nærmiljøet på Danvik drives en ca. 290 meter lang tunnel i løsmasser før en får etablert et påhugg i berg. På strekningen med løsmassetunnel vil grunnen hovedsakelig bestå av friksjonsmasser.

Noen tall fra prosjektet UDK 02 kulvert og løsmassetunnel:

Stabilisering med jetpeler: 15 300 m3
Spunt: Rørspunt: 14 000 m2
Innvendige rørstivere: 4 000 m
Graving: 110 000 m3
Betong: 12 900 m3
Armering: 2 500 tonn

Uten skader og under budsjett

– Vi er svært stolte av de flotte resultatene vi har oppnådd sammen med Bane NOR i Drammen. Dette komplekse store prosjektet ble gjennomført uten alvorlige skader, under budsjett, ble overlevert på forhånd, og på toppen av det hele oppnådde vi et betydelig bedre miljø- og klimaavtrykk enn vårt felles mål, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

BREEAM-BEVIS: Fra venstre ser vi direktør kontrakt og marked Martin Rosenlund i Bane NOR og konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur

Strekningen er en del av Bane NORs Inter-City-prosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen» på Vestfoldbanen, som vil resultere i sammenhengende dobbeltspor og flere tog mellom Oslo og Tønsberg.

NET-ZERO: Bærekraftsdirektør i Veidekke, Catharina Bjerke, forteller at Veidekke har mål om å kutte CO2-utslipp med 50 prosent innen 2030 og om netto nullutslipp i 2045, og ikke minst, at det skal være lønnsomt. - Vi skal tjene penger på å løse verdens problemer, ikke på å skape dem, siterer hun fra Paul Polman tidligere direktør i Unilever.

– Vi er svært fornøyde med det flotte resultatet Veidekke har oppnådd. Flere som bruker tog er et viktig bidrag til økt bærekraft, og det er viktig for oss at anleggsarbeidene også blir stadig mer bærekraftige og klimavennlige. Derfor må vi fortsette å jobbe for å forbedre oss sammen med bygg- og anleggsnæringen. Her har Veidekke og byggeprosjektet i Drammen gått foran med et godt eksempel, sier Bettina Sandvin, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

MER KLIMAVENNLIG: Viktig at også byggingen av jernbane blir mer klimavennlige, sier Bettina Sandvin i Bane Nor.

BREEAM Infrastructure er et verktøy for å dokumentere og fremme bærekraft for ulike typer infrastrukturprosjekter, som veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parker. Evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering brukes til å produsere et resultat som kan publiseres og brukes til å måle bærekraft i et prosjekt.– Det er selvfølgelig tilfredsstillende at vi klarte å sette ny rekord, men for planetens skyld håper jeg rekorden blir slått så fort som mulig. Hele bransjen må ta ansvar og hele tiden søke nye og stadig mer miljøvennlige måter å gjennomføre byggeprosjekter på for å kunne nå våre felles klimamål og oppfylle våre forpliktelser, avslutter Neal Nordahl.

Powered by Labrador CMS