Verdal bru på E6 er blant de over 100 brukonstruksjonene i Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som ha hovedinspeksjon i år.

Lyser ut kontrakt som inkluderer over 100 bruer

Omfattende inspeksjoner og rett vedlikehold, kan forlenge bruenes levetid med flere tiår.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det neste halvåret skal over 100 av Statens vegvesens brukonstruksjoner – over store deler av landet – ha hovedinspeksjon i perioden 24. mai - 31. oktober 2021.

Bruene og kaiene som skal ha hovedinspeksjon, ligger i Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Blant disse er Verdal bru (bildet). Den 285 meter lange brua ble bygget i 1975 og ligger på E6 i Trøndelag.

- Den som får kontrakten, må ha bred kompetanse på bru. Blant det vi krever, er at tilbyderen tidligere har utført hovedinspeksjon på minst 20 bruer, sier senioringeniør Kristian Lauknes på bruseksjonen i Statens vegvesen.

Det er også miljøkrav i kontrakten, blant annet til utslipp fra kjøretøyene som brukes. Inspektøren må også sørge for at fiskebestander ikke blir skadelidende av arbeidet som skal utføres. Tilbud må være levert før 28. april klokken 12. Anslått verdi på kontrakten, som også gjelder inspeksjon av 38 kaianlegg, er 12 millioner kroner.

Slik gjøres inspeksjonene

Hovedinspeksjon er en grundig kontroll av hele brua på nært hold. Bruinspektøren kan bruke utstyr som drone, lift, stige, klatreutstyr, båt, fjernstyrt undervannsfarkost - i tillegg til dykkere.

Noe av det viktigste man skal se etter under hovedinspeksjon, er skader som kan påvirke bruenes bæreevne og trafikksikkerhet. Typiske tegn på dette kan være setningsskader, erosjon, sprekker, brudd, avskalling, rust, betongskader, malingsskade på stål, slitasje og deformering.

Rapportene inspektøren lager etter endt arbeid, skal inneholde dokumentasjon og beskrivelse av skader og sårbarheter i form av tekst, bilder og video.

Denne oversikten bruker Statens vegvesen som grunnlag for vedlikeholdet av sine over 6000 brukonstruksjoner, herunder bruer og ferjekaier. På grunn av vær og klima gjøres inspeksjonene i sommerhalvåret.

Inspeksjon og vedlikehold

Bærende konstruksjoner tæres av tidens tann. Vær og vind, salt sjøsprøyt og temperaturforandringer kan gi rust- og forskjellige typer slitasjeskader både på betong, fundament, rekkverk, brutårn og stag.

Inspeksjonsregimet sørger for at Statens vegvesen til enhver tid skal ha oversikt over hva som trengs av vedlikehold på kortere og lengre sikt.

Så mye kan levetiden forlenges

Ei bru har som tommelfingerregel en levetid på 100 år (avhengig av trafikk og andre ytre påvirkninger), og en kai på 50 år.

Ferjekaier utsettes for større påkjenninger enn bruer. Derfor gjøres inspeksjonene oftere. Hovedinspeksjon på bruer gjøres i hovedsak hvert femte år, på kaier i hovedsak hvert tredje.

Med rett vedlikehold til rett tid kan Statens vegvesen opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet, og i tillegg forlenge levetiden på bruene.

Vegvesenets eldste bru, Låtefoss bru i Vestland, er fra 1859. Vedlikehold gir bruene 30-40 år lengre levetid, og kan gjøres til ca. ti prosent av prisen det koster å bygge nytt.

Powered by Labrador CMS