Selskapet Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) har drevet de to løpene i Blixtunnelen med fire tunnelboremaskiner (TBM). Bildet er fra dåpen av TBM-ene Anna Fra Kloppa og Magda Flåtestad, 15. november 2016. Nå er tunnelen som kjent ferdig, men elektriske problemer gjør at den ikke kan brukes flere uker etter den offisielle åpningen.

Samferdselsministeren i svar til Stortinget om Follobanen:

- Må komme til bunns i saken

- Opplysninger som er kommet frem gir grunn til bekymring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg forventer at Bane Nor gjør alt de kan for å rette opp feilen på Follobanen. Men opplysninger som er kommet frem gir grunn til bekymring, og vi må komme til bunns i hvordan vi kunne havne i denne situasjonen der passasjerer ikke får det togtilbudet de skal ha. Derfor skal vi ha en ekstern gjennomgang som gransker årsakene til at Follobanen nå er stengt, og som vurdere hva som må til for å unngå at noe slikt kan skje igjen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Stortinget har stilt en rekke spørsmål til samferdselsministeren om problemene knyttet til Follobanen. I et svar til Stortinget skriver han at han at er skuffet på vegne av alle dem som har sett frem til flere avganger og raskere reiser mellom Østfoldbyene og Oslo, og at Follobanen må åpnes for trafikk så raskt som mulig.

- Follobanen er et svært stort og viktig prosjekt som vil gi pendlerne et godt og etterlengtet tilbud. Det er investert svært mye penger i prosjektet, og jeg deler fullt ut den bekymring som også Stortinget gir uttrykk for.

Hele svaret kan du lese her, på Stortingets nettside (Skriftlig spørsmål - stortinget.no)

I svaret til Stortinget heter det videre:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

«Jeg har gjennom høsten altså vært kjent med at Bane Nor jobbet hardt med å få Blixtunnelen ferdigstilt før åpningen av Follobanen, og at det har vært risiko knyttet til fremdrift og kostnader, men at foretaket har hatt denne risikoen under kontroll. Ikke på noe tidspunkt, har Bane Nor i sin dialog med departementet løftet utfordringer som kunne gi grunnlag for å forutsi den situasjonen vi beklageligvis befinner oss i nå.»

Ekstern gjennomgang

Som samferdselsministeren tidligere har varslet, vil det bli gjennomført en ekstern gjennomgang, går det fram av svaret:

«Gjennomgangen skal omfatte både forløpet forut for den konkrete hendelsen og se på Bane Nors håndtering av situasjonen som oppsto i etterkant av hendelsen og frem til feilen (ene) er rettet. Gjennomgangen skal vurdere prosjektstyringen i Bane Nor, herunder systemene og kulturen for å håndtere risiko/avvik og dele informasjon, den praktiske etterlevelsen av disse.»

- Denne gjennomgangen kommer i tillegg til flere prosesser som er satt i gang, og som har bakgrunn i problemene prosjektet tidligere har hatt. Det er også slik at denne regjeringen fører en ny jernbanepolitikk, og at i lys av denne nye politikken er lagt opp til en bred gjennomgang av organiseringen av hele jernbanesektoren, sier Nygård.

Nye svar 16. januar

Samferdselsministeren har bestilt nye svar fra Bane Nor og andre sentrale aktører. Denne redegjørelsen kommer 16. januar.

- Inntil vi har flere og gode svar på hva som har skjedd, og hvordan det kunne skje, er det viktigste for meg at Bane Nor gjør alt foretaket kan for å sikre en rask og forsvarlig gjenåpning. I mellomtiden jobber Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor med å sikre de reisende et best mulig alternativt tilbud i påvente av at Follobanen åpner for trafikk igjen, sier Jon-Ivar Nygård.

Powered by Labrador CMS