- Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Ny regjeringsplattform: - Bergindustrien vil spille en nøkkelrolle

Se hvilke innspill Norsk Bergindustri kommer med den nye regjeringen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommende regjeringsplattformen tilrettelegge for vekst, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

- De neste fire årene blir særdeles viktige. Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle, sier hun videre.

Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, deriblant titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE).

Norsk Bergindustris innspill til en ny regjeringsplattform er:

  • Geofysisk kartlegging, styrking av Norges geologiske undersøkelse: Bergindustrien ønsker at regjeringen legger til rette for at den geofysiske kartleggingen av Norge kan fullføres innen 2030.
  • Behov for risikoavlastning i form av statlig risikokapital: Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Skal man ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger man mye mer av en rekke metaller og mineraler. Bergindustrien anmoder at regjeringen legger til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap, gjerne etter modell fra Finland.
  • Bærekraft og miljø; FOU: Bergindustrien ønsker at regjeringen legger til rette for et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.
  • Mer bærekraftige offentlige anskaffelser: Bergindustrien anmoder regjeringen om å legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.
  • Styrke forutsigbarheten og redusere saksbehandlingstiden for tillatelser til mineralutvinning: Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Bergindustrien anmoder om at regjeringen legger til rette for at tiltakshaver møter koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden.
  • Handlingsplan for kritiske råvarer: Bergindustrien anmoder regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer slik EU har gjort.

- Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.

Powered by Labrador CMS