Fra avtaleinngåelsen i 2019 mellom Nye Veier AS og FCC: Anette Aanesland, som da var konstituert adm. direktør i Nye Veier, og Pablo Ovejas, direktør i FCC Construcción S.A, signerte kontrakten for byggingen av E6 Ulsberg-Vindåsliene 18. november 2019. Dette var den første kontrakten til FCC i Norge.

Nye Veier avslutter samarbeidet med E6-utbygger FCC Construcción S.A

Nye Veier avslutter kontrakten med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A for E6 Ulsberg – Vindåsliene i Trøndelag. Strekningen er ca. 25 kilometer lang!

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I november 2019 signerte Nye Veier kontrakt med FCC Construcción S.A (FCC) for optimalisering, prosjektering og utbyggingen av ny E6 fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. FCC har hatt Johs J. Syltern AS og Rambøll Norge AS med på laget.

Nye Veier og FCC har den siste tiden forhandlet om en målprisavtale for utbygging av prosjektet. Det har i denne fasen blitt tydelig at FCC ikke kan gjennomføre prosjektet til avtalt pris, og Nye Veier avslutter derfor samarbeidet. Dette ble besluttet i et styremøte 22. september.

- At vi må avslutte samarbeidet med FCC nå, viser at vi evner å stanse et prosjekt før det blir en kostnadsoverskridelse. Det viser at Nye Veiers modell fungerer. I vår modell avdekker vi eventuelle kostnadsoverskridelser tidlig, og vi har dermed mulighet til å justere. Det er bedre at vi finner ut av dette nå enn senere, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Nye Veier kan ikke si nøyaktig hva dette betyr for ferdigstillelse av strekningen, men vil jobbe for at konsekvensen blir så liten som mulig.

Siden oppstarten av samarbeidet, har Nye Veier og FCC jobbet med å optimalisere veilinjen. Halve prosjektet er ferdig prosjektert, det er kjørt tunge prosesser for å finne bedre løsninger i både sør- og nordenden, og det er blitt utført forberedende arbeid og gjort flere grunnundersøkelser.

- Det har vært en verdifull optimaliseringsfase, og vi har kommet frem til en veilinje som vil gi trafikantene stor verdi. Grunnundersøkelsene har gitt oss mye nyttig kunnskap om området. Denne kunnskapen tar vi med oss videre når vi skal legge strategien for videreføring av prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene, sier Børseth.

Nye Veier vil nå sikre byggeplassen, gjøre ferdig skytebanen i Gammelstødalen og videreføre driftsansvaret på lokalveiene. Konkurransen om bygging av E6 fra Ulsberg til Vindåsliene vil bli utlyst på ny.

Nye Veier går ikke videre med entreprenør FCC Construcción S.A. for byggingen av ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Strekningen er ca. 25 kilometer lang.
Powered by Labrador CMS