- Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Nye Veier vil at anleggsbransjen skal stille kritiske spørsmål om klimarisiko

Har utarbeidet en rapport om dette.

Publisert Sist oppdatert

Nye Veier har i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero og PwC utarbeidet en rapport som skal bidra til at anleggsbransjen kan lykkes med omstilling til en mer klimavennlig produksjon.

Rapporten fremhever at alle virksomheter bør vurdere sin egen klimarisiko og ta stilling til at det vil bli dyrere å slippe ut klimagasser de neste årene. Formålet med denne rapporten er å bidra til at anleggsbransjen i Norge lykkes med overgangen til et utslippsfritt samfunn. I tillegg ønsker Zero og Nye Veier å øke kompetansenivået i bransjen, slik at den er i stand til å stille seg kritiske spørsmål knyttet til klimarisiko, og nærmere bestemt overgangsrisiko.

Strengere krav til klima og miljø gjør at en mer bærekraftig anleggsbransje er på vei. Nye Veier, Zero og PwC peker på hvordan virksomhetene bør omstille seg for å bevare konkurransekraft.

Takten i det grønne skiftet må øke dersom Norge skal nå målet om minst 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Omstillingen krever endringer som øker usikkerheten i anleggsbransjen, men som også gir nye muligheter. Dette skyldes blant annet nye klima- og miljøkrav, økte CO₂-kostnader, varierende energipriser og begrenset tilgang på materialer og maskiner.

- Nye Veier har vært, og vil fremover bli mer påvirket av klimaendringene. Samtidig er vi også en pådriver for klimaomstilling i anleggsbransjen, og vektlegger derfor klima i våre anskaffelser. Som offentlig byggherre har vi stor innkjøpsmakt, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

- Skal lønne seg

- Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier Aanesland.

Nye Veier er byggherre for flere av landets største prosjekter innen samferdsel. Med på laget har veiselskapet rådgivende ingeniører, lokale og multinasjonale entreprenørselskaper, materialleverandører og myndigheter.

- Fra i år har regjeringen lovet nasjonale klimabudsjetter. Alle infrastrukturprosjekter må da vedtas innenfor både økonomiske og klimamessige rammer. Dette må sette fortgang i utslippskuttene fra anleggsbransjen, og de som omstiller seg først, vil bli vinnerne på sikt, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Utover konkrete vurderinger hver enkelt virksomhet bør gjøre, anbefaler rapporten at aktører søker samarbeid på tvers for å skape innovasjon.

- Vi ser at det ligger store økonomiske fordeler knyttet til samarbeid. Samarbeid gjør det tryggere å satse på nye løsninger. Dessuten vil innovasjon, når den lykkes, skape konkurransefortrinn for den enkelte, sier fagansvarlig bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.

- Regjeringen har lovet nasjonale klimabudsjetter

Nye Veier og Miljøstiftelsen Zero har siden 2018 samarbeidet om å drive anleggsbransjen i en mer klimavennlig retning. Bransjen er en bestiller av utslipp, men også en bestiller av løsninger.

- Fra i år har regjeringen lovet nasjonale klimabudsjetter. Alle infrastrukturprosjekter må da vedtas innenfor både økonomiske og klimamessige rammer. Dette må sette fortgang i utslippskuttene fra anleggsbransjen, og de som omstiller seg først, vil bli vinnerne på sikt, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Powered by Labrador CMS