Blant klimatiltakene i kontrakten, er krav til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask, som her i Eiganestunnelen.

Risa AS skal drifte riksveier i Rogaland og Agder

Jærfirmaet Risa AS skal drifte riksveier i Rogaland sør for Boknafjorden, og over Agder-grensen til Flekkefjord, de neste fem årene.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakten på 508 millioner kroner.

Risa AS er godt kjent i området for den nye kontrakten. Selskapet var entreprenør på driftskontrakt Dalane fra 2003 til 2007, og Stavanger fra 2006 til 2017.

Dette er kontraktsområdet

Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Den omfatter 451 kilometer riksvei (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei) i et stort og variert kontraktsområde:

Her vises hele kontraktsområdet.
  • E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
  • Riksvei 426 til Egersund.
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14.459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

Fem år pluss opsjon

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år.

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2000 på det laveste og helt opp til 60.000 i byområder i Stavanger.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesveiene.

Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveier, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases og riksvei 426 til Egersund fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten fra 1. september i år.

Powered by Labrador CMS