Skanska signerte kontrakt på 19 km tunneldriving

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har signert kontrakt med Skanska om boring av 19 km tunnel i prosjektet «Ny vannforsyning Oslo».

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Prosjektet er Norges største vannforsyningsprosjekt. Kontrakten har en kontraktsum på 3,362 milliarder kroner, og innebærer boring av tunnel fra Oslos nye reservevannkilde Holsfjorden i Viken til et nytt vannbehandlingsanlegg som bygges på Huseby vest i Oslo.

I tillegg skal det utføres fjell- og betongarbeider ved vanninntaket på Vefsrud ved Holsfjorden.

- I evalueringen av tilbudene har vi lagt vekt på pris, kvalitet og miljø, og Skanska scoret best på samtlige kriterier. Vi er fornøyde med at Skanska har satt seg godt inn i oppdraget og stiller med en solid organisasjon, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Grønn tunnelkontrakt

- Anleggsbransjen står i dag for store klimagassutslipp, og Oslo kommune har strenge miljøkrav til sine prosjekter. Derfor er det positivt at tunnelen fra Holsfjorden til Huseby skal drives hundre prosent elektrisk, sier Aursund.

Ny reservevannløsning fra Holsfjorden i Buskerud til Oslo skal være på plass innen 2028. (Illustrasjon: Oslo kommune)

Tunnelen på 19 km skal drives ved hjelp av to helelektriske tunnelboremaskiner, med diameter 5,2 meter. Massene skal fraktes ut på elektriske transportbånd, og det skal brukes elektriske lokomotiver i tunnelen. Den første tunnelboremaskinen er planlagt å starte boringen sent i 2022.

- Det er en stor glede å endelig kunne få signere kontrakten vi har ventet og håpet på lenge. Vi ser frem til å bruke vår erfaring fra tidligere TBM-prosjekt, og vår spisskompetanse på tunneldriving og grønn anleggsvirksomhet, i dette spennende og samfunnsviktige prosjektet. Vi vil gi honnør til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som har stilt ambisiøse krav til ivaretakelse av klima og miljø, med fokus på utslippsfrie maskiner, transport, og tiltak for å minimere CO₂-utslipp i produksjonsfasen, sier konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska, Steinar Myhre.

I tillegg til de definerte miljøkravene i prosjektet, har Skanska valgt å tilby Ceequal-sertifisering - en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen.

Råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby

Tunnelen fra Holsfjorden til Huseby skal transportere vann inn til et stort vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen i Oslo vest.

Hele prosjektet «Ny vannforsyning Oslo» skal være ferdig til 1. januar 2028. Det er fristen Oslo kommune har fått fra Mattilsynet til å ha en fullgod reservevannforsyning på plass.

Oslo har i dag en sårbar vannforsyning, og prosjektet skal gi byen tilgang på reservevann nok til å forsyne hele byens befolkning.

Powered by Labrador CMS