Suksess med John Deere veihøvler kan åpne opp for gravemaskiner

John Deere (Deere & Company) i USA er ikke avvisende når AT.no spør om de har tenkt å satse med John Deere-gravemaskiner i Europa etter at de og Hitachi skiller lag i Amerika.

Publisert

John Deere gravemaskiner og andre anleggsmaskiner er vanlig i Amerika. Deere & Company og Hitachi Construction Machinery Co. Ltd har hatt felles produksjonsanlegg og markedsføring i Nord- og Sør-Amerika.

Torsdag 19. august annonserte de at dette etter planen skal avsluttes 28. februar 2022.

Dette kan åpne opp for at Deere & Company ønsker å satse mer med eget anleggsmerke i Europa. AT.no sendte en e-post til Deere for å få en tilbakemelding på hva konsernet nå tenker om å satse med blant annet John Deere gravemaskiner i Europa.

Vi fikk svar i form av en e-post fra PR-avdelingen til John Deere:

- Vi er glade for vår fortsatt sterke tilstedeværelse på det europeiske markedet med skogbruksmaskiner og Wirtgen-produktlinjer. Våre veihøvler ble introdusert på Bauma 2019 og vi har suksess med den produktkategorien. Det åpner opp muligheter for vurdering også i fremtiden, lyder det usignerte litt politiske, men likevel ikke avvisende, svaret fra amerikanerne.

De kan med andre ord tenke seg å vurdere å gå tyngre inn i det europeiske anleggsmaskinmarkedet, på bakgrunn av suksessen de har hatt med sine veihøvler de siste to årene.

For at AT.nos lesere selv kan vurdere svaret fra John Deere, og at ikke noe blir «lost in translation», legger vi ved det originale svaret (som bærer preg av å ha blitt skrevet nokså raskt) i sin helhet under:

«Hello – Thank you for reaching out. We’re excited about our continued strong presence in the European market with forestry and Wirtgen product lines. Our motor graders were introduced at 2019 bauma and are having success with that product category and opens up opportunities for consideration in the future as well.»

Norske John Deere-tilbydere:
Wirtgen Norway markedsfører veihøvler fra Deere (John Deere) i Norge. Felleskjøpet markedsfører traktorer og annet landbruksrelatert utstyr av merke John Deere, og John Deere Forestry AS markedsfører John Deere skogsmaskiner i Norge.

Powered by Labrador CMS