Etter over 100 år med uttak av kalk i Slite på Gotland, Sverige, er det bestemt at dette må stoppe sommeren 2022.S
Etter over 100 år med uttak av kalk i Slite på Gotland, Sverige, er det bestemt at dette må stoppe sommeren 2022.S

Svensk høyesterett nekter stort svensk kalkbrudd å drive videre

Cementa ABs fabrikk i Slite er en av Europas største sementfabrikker, og her produseres mesteparten av den sement som brukes i Sverige. Nå har Högsta domstolen bestemt at selskapet må slutte å ta ut kalk av det over 100 år gamle bruddet.

Publisert

25. august kunngjorde Högsta domstolen i Sverige at sementprodusenten Cementa AB ikke får medhold i sin anke på Mark- och miljööverdomstolens dom av 6. juli, der Cementas søknad om videre kalksteinsbryting i Slite fra 1. november 2021 avslås.

- Det er beklagelig at Högsta domstolen ikke gir tillatelse, men samtidig har vi vært forberedt på dette utfallet. Det påvirker ikke vårt pågående arbeid. Vi arbeider videre med øvrige instanser, som vi begynte med så snart vi fikk Mark- och miljööverdomstolens dom i juli, sier Karin Comstedt Webb, bærekraftssjef i Cementa.

Dette omfatter både en søknad om uttak av kalk for en kortere periode enn det opprinnelig ble søkt om og en ny søknad om uttak for en lengre periode.

- En langsiktig tillatelse, er en forutsetning for fabrikkens videre drift over tid og for å sikre en bærekraftig sementtilgang i Sverige, med sikte på å levere klimanøytral sement i 2030, skriver selskapet i en nyhetsmelding.

Parallelt med søknadene, arbeides det med å få på plass kortsiktige løsninger for råmaterialtilgang til fabrikken, og dermed minimere den forventede sementmangelen i Sverige etter sommeren 2022:

På en pressekonferanse 10. august meddelte nemlig den svenske regjeringen at de gir tillatelse til at uttak og drift i Slite fortsetter som nå frem til sommeren 2022.

- Beskjeden fra regjeringen er et viktig skritt i riktig retning, men det betyr samtidig at man utsetter spørsmålet om svensk sementforsyning frem i tid, sa Comstedt Webb da.

Powered by Labrador CMS