NULLUTSLIPP: TECO 2030 har fått godkjent sitt hydrogenbaserte brenselcellesystem av DNV. Foto: TECO 2030

TECO 2030 fikk godkjent sitt hydrogenbaserte brenselcellesystem

TECO 2030 er tildelt en «Approval in Principle» (AiP) av klasseselskapet DNV for sitt hydrogenbaserte brenselcellesystem og tre versjoner av brenselcellemodulen FCM400.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

DNV, et av verdens ledende klasse- og sertifiseringsselskap, har evaluert TECO 2030s hydrogenbaserte brenselcellesystem og tre versjoner av dets brenselcellemodul, FCM400TM. DNVs konklusjon er at disse er utformet i henhold til gjeldende lover, regler, reguleringer og standarder.

– Det at vi nå har fått en Approval in Principle av DNV er en viktig milepæl for oss. Tildelingen viser tydelig at DNV anser brenselcellesystemet og brenselcellemodulene vi har utviklet for skipsfarten og andre tunge applikasjoner som trygge å bruke, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030.

En «Approval in Principle» er en uavhengig vurdering som bekrefter at designet er gjennomførbart og at det ikke er noen hindringer som kan gjøre at konseptet ikke blir realisert.

Bekrefter egnetheten

– Vi er veldig glade for å kunne jobbe sammen med TECO 2030 med dette viktige prosjektet, sier Olaf Drews, leder for maskineri og rørsystemer i DNV Maritime.

– For ny teknologi, slik som brenselceller, kan det å få en vurdering av et klasseselskap være helt avgjørende når det gjelder å bygge tillit i markedet. Vi jobber kontinuerlig med å tilby praktiske løsninger som kan bidra til å muliggjøre opptaket av dem, og vi ble i 2008 det første klassesamfunnet i verden som publiserte regler for brenselceller, sier Drews.

– Dette sertifikatet bekrefter den grunnleggende egnetheten til TECO 2030s brenselcellesystemer for marine applikasjoner, legger han til.

Morgendagens motor

Brenselceller er morgendagens motor. De omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Brenselceller kan gjøre at skip kan seile utslippsfritt enten på hele reisen, eller kun på kortere strekninger, slik som inn i og ut av de norske verdensarvfjordene; Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

For å redusere forurensning og utslipp av klimagasser i disse fjordene og områdene rundt dem, har myndighetene vedtatt at det fra 2026 vil bli innført krav om at alle cruiseskip og ferger som seiler på disse fjordene skal være utslippsfrie.

Brenselceller kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.

Verdens første brenselcellesystem som er designet for skip

TECO 2030 utvikler hydrogenbaserte brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip eller i andre store applikasjoner, og som gjør disse kan bytte fra fossile drivstoff til hydrogen og bli helt utslippsfrie.

Brenselcellene til TECO 2030 vil bli levert i moduler med en netto strømproduksjonskapasitet på 400 kW. Disse kan settes sammen i kontainere, slik at den samlede kapasiteten kan bli mange megawatt.

Brenselcellesystemet til TECO 2030 er utviklet av TECO 2030 i samarbeid med det østerrikske teknologifirmaet AVL. Brenselcellemodulene er utviklet internt på TECO 2030.

TECO 2030 har nå startet prosessen med å få typegodkjenning for brenselcellene og brenselcellesystemene sine fra DNV. Typegodkjenning er en prosedyre der klassifiseringsselskapet bekrefter at et bestemt produkt er i samsvar med reglene for standardutførelser og/eller for rutinemessig produsert, identisk utstyr.

Powered by Labrador CMS