Illustrasjonsbilde av Bjelland-maskin fra arkivet.
Illustrasjonsbilde av Bjelland-maskin fra arkivet.

Tildelt bygging av sykehusvei for over 100 mill. kroner

Bjelland AS tildelt veibygging.

Publisert

Nye SUS, Stavanger Universitetssykehus, skal stå ferdig i 2024. Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge og fornye veien inn til sykehuset fra Kristine Bonnevies vei.

I prosjektet må entreprenøren utvide Kristine Bonnevies vei og Richard Johnsens gate, som går gjennom Kunnskapsparken I tillegg blir veien bedre for dem som går og sykler.

To andre tilbydere, Nordbø Maskin AS og Risa AS, var også med i konkurransen.

Bjelland AS hadde den laveste tilbudssummen, på 114,5 millioner kroner.

- Dette er et viktig prosjekt, og vi ser frem til å komme i gang med byggingen, sier prosjektleder Even Vike i Rogaland fylkeskommune.

Konkurransen ble evaluert ut fra vekting, der pris aleine ikke var avgjørende.

- Vi har blant annet sett på hvordan entreprenøren ville organisere og gjennomføre prosjektet, planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, fremdriftsplan med mer, sier prosjektlederen.

Litt av det som skal bygges:

 • 1100 meter sykkelvei med fortau med kantsteinskille

  • sykkelvei med fortau i kulvert Madlaveien
  • sykkelvei med fortau i kulvert under den nye adkomstvegen
  • sykkelvei med fortau til eksisterende kulvert i Kristine Bonnevies vei
 • ny busslomme i Madlaveien (busslommer i Kristine Bonnevies vei blir fjernet)
 • to kjørefelt i retning nord mellom rundkøyring Madlaveien og ny adkomstvei
 • venstresvingfelt i Kristine Bonnevies vei i krysset med den nye adkomstveien
 • signalregulering i Kristine Bonnevies vei, i krysset ny adkomstvei SUS
Powered by Labrador CMS