Hålogalandsvegen.
Hålogalandsvegen.

Tre videre i kampen om kjempeprosjekt i nord

Rammen for prosjektet er 18,3 mrd. kroner. Tre leverandører-grupper er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er godt nytt og sikrer oss en god tilbudsprosess av høy kvalitet. Med reell konkurranse mellom tre sterke aktører, sikrer vi oss også at dette store og viktige prosjektet blir levert til markedspris, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Dagens vei er ulykkesbelastet med smal veibane, mange svinger og bratte stigninger. Ny veistrekning skal gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden mellom Sortland og Harstad med ca. 40 minutter. Store deler av den nye veien vil få 90-sone.

- Det blir også svært spennende å se hvordan leverandørene vil løse de strenge klimakravene vi har lagt inn i denne kontrakten, sier avdelingsdirektør og prosjektsjef Stein Johnny Johansen, i Statens vegvesen.

Mye kompetanse

Kontraktsformen offentlig privat samarbeid (OPS) er bestemt av Stortinget. I OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen vil én leverandør få ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veianlegget i 25 år. De tre leverandørene er derfor organisert som OPS-selskap. De består av aktører med solid erfaring fra gjennomføring av kompliserte samferdselsprosjekt i liknende kontrakter.

- I tillegg er det gledelig at samtlige leverandører har knyttet til seg norske selskap med kompetanse innen prosjektering, bygging og drift, sier Johansen.

De tre leverandørene er:

  • Via Borealis. Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.
  • Nordland Forbinde. Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.
  • Skanska Hålogalandsvegen. Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Tilbudskonkurranse med forhandlinger

Prosjektet går nå inn i en «avklaringsfase». Målet er at leverandørene skal få detaljert kunnskap om hva de skal levere tilbud på.

I den etterfølgende tilbudsfasen, får hver leverandør levere tre tilbud. Etter første og andre tilbud får de veiledning av Statens vegvesen til forbedring av kvalitet og pris. Tredje og endelig tilbud avgjør hvem som vinner kontrakten.

Erfaringene, er at kvaliteten går opp og prisen ned ved bruk av denne konkurranseformen.

Milepæler

Frist for levering av første tilbud er planlagt i mai 2022. Tildeling og signering av kontrakt forventes å skje vår/sommer 2023.

Med byggestart som forventes sommer/høst 2023, og en antatt byggetid på 6-7 år, kan ny vei stå ferdig og tas i bruk i 2029.

Fakta om prosjektet

Kontrakten omfatter 82 km ny vei fordelt på strekningene rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland v/Tjeldsund bru, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord. Det skal bygges totalt 27 km tunnel fordelt på sju tunneler.

Selve utbyggingen er forventet å ligge på rundt 9 milliarder kroner. Den øvre rammen for hele prosjektet, inkludert finansiering og drift i 25 år, samt grunnerverv, forarbeid, og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS