Utlysning av totalentreprise for ny rv. 41 Timenes-Lauvåsen

Statens vegvesen planlegger å bygge ny rv. 41 mellom Timeneskrysset og rundkjøringen til Lauvåsen (Kjevikveg) i.

Publisert

Dette blir en ca. 12 meter bred tofelts vei med midtdeler og midtrekkverk. Parallelt med veien skal det også bygges ny gang- og sykkelvei.

Mellom Lauvåsen rundkjøring og retning Hamresanden, blir det bygget gang- og sykkelvei. Den skal ligge parallelt med dagens vei.

- Når vi nærmer oss Hamresanden, ved Grovika, må dagens vei flyttes litt utover, retning sjøen, slik at vi får plass til gang- og sykkelvei på innsiden. Det blir derved sammenhengende gang- og sykkelvei fra Timeneskrysset til Hamresanden, sier byggeleder Janicke Nicolaisen.

Totalentreprise med prekvalifisering

- Vi har nå sendt ut konkurransegrunnlaget slik at vi kan få inn tilbud fra entreprenører som ønsker å bygge de planlagte tiltakene. Det vil bli en totalentreprise, dette betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge de planlagte tiltakene, sier Nicolaisen.

Det er også en prekvalifiseringsprosess i anbudet, det vil si at tre firmaer vil gå videre i prosessen, deretter vil Statens vegvesen forhandle med disse helt til man finner frem til det beste tilbudet.

Det er forventet byggestart i september 2022. Hele prosjektet er forventet å stå klart sommeren 2024.

Powered by Labrador CMS