Bilde fra arbeidene på E18 Bjørnsvikbrua i Bærum i helgen. Stenging av kjørefelt ga mer kø en forventet. Vegvesenet utsetter resten av jobben til neste år.

Utsetter jobben etter at bruarbeid skapte kjempelang kø på E18

Vegvesenet var ikke forberedt på køkaoset som oppsto.

Publisert Sist oppdatert

Etter at bruvedlikehold på E18 Bjørnsvikbrua i Bærum førte til store kødannelser mellom Sandvika og Drammen på E18 lørdag formiddag utsettes resterende arbeid til over nyttår.

Når E18 ble stengt i retning fra Drammen førte det til redusert fremkommelighet og køer utover det Statens vegvesen hadde forventet. Stengingen måtte gjøres på grunn av helt nødvendig arbeid med å forsterke en betongfuge på Bjørnsvikbrua

Beklager forsinkelsene

Arbeidet startet sent fredag kveld, men det var først lørdag formiddag da mange var på vei til julehandel i Bærum og Oslo, at trafikkproblemene oppsto. Arbeidene pågikk frem til søndag formiddag.

- Vi beklager at dette skapte forsinkelser for trafikantene. Statens vegvesen prøver å unngå trafikkbegrensninger når mange er på vei til eller fra jobb eller når helgeutfarten er aller størst. Dessverre vil arbeid på E18 alltid få konsekvenser for trafikantene, men vi ser at vi skulle ha informert bedre om arbeidene på forhånd. Dette beklager vi og lærer av, sier seksjonsleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Jobber for å finne bedre løsninger

Statens vegvesen har i helga jobbet sammen med entreprenør for å finne bedre løsninger for de resterende arbeidene, som var planlagt gjennomført kommende helg, slik at belastningene for trafikantene blir minst mulig.

- Etter en samlet vurdering, har vi besluttet at vi utsetter de resterende arbeidene med utbedring og forsterking av E18 Bjørnsvikbrua til etter nyttår. Vi kommer tilbake med ny informasjon om arbeidene på nyåret når gjennomføringstidspunkt er eksakt fastlagt. Denne informasjonen skal komme i god tid, sier Eiterjord.

Resterende arbeider vil uansett få konsekvenser for trafikantene

Han understreker at arbeid på E18 på denne strekningen alltid vil få konsekvenser for trafikantene, men at de vil finne en gjennomføring og tidspunkt som gir minst mulig belastning.

Bjørnsvikbrua, som er to separate konstruksjoner – en for hver kjøreretning, er såkalte kassebruer og ble åpnet i 1968. Bruvedlikeholdsarbeidene er helt nødvendige og vil forlenge levetiden.

Powered by Labrador CMS