Statens vegvesen Vegdirektoratet vil bygge veier mer miljøvennlig, med lavere og veilinje som følger terrenget mer.
Statens vegvesen Vegdirektoratet vil bygge veier mer miljøvennlig, med lavere og veilinje som følger terrenget mer.

Vegvesenet foreslår å bygge mer svingete og bakkete veier

Statens vegvesenet foreslår å bygge mer vei med lavere hastighet som følger terrenget mer (alternativet til høyre på illustrasjonen).

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen Vegdirektoratet har i dag sendt brev til Samferdselsdepartementet om endringer i veinormalene.

- Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene, og dermed bygge med et så lite fotavtrykk som mulig, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Våre forslag innebærer å kombinere god fremkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket. Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier veidirektøren.

Vil gjenbruke gamle veilinjer

Vegvesenet mener veibyggere bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard. Det skal bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Gjenbruk av eksisterende veilinje har ulemper mens veien bygges, men vil i mange tilfeller redusere terrenginngrepene. Det er også et bidrag til å redusere kostnader og gi økt bærekraft. Det er i de enkelte prosjektene det kan gjøres gode valg som ivaretar dette, skriver den statlige byggherren i en pressemelding.

Dette er de konkrete endringene

 • To-/trefelts vei kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
 • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
 • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20.000 biler i døgnet.
 • Firefelts motorvei kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t)

Statens vegvesen er opptatt av kostnader. I forarbeidet til Nasjonal transportplan, som ble lagt fram i fjor vår, reduserte Vegvesenet kostnadene med 50 milliarder kroner, ca. 17 prosent. Dette skal gi større nytte for dem som bruker veien og for samfunnet som helhet.

Bedre tilpasset terrenget

Motorveier med 110 km/t må ha en rettere linjeføring enn veier med lavere fartsgrense. En vei som bygges for 90 km/t og 100 km/t kan enklere tilpasses terrenget. En slik vei er ikke nødvendigvis smalere, men gir bedre muligheter for å spare viktige naturområder, påpeker Vegvesenet.

Oversikt over innslagspunkt for de ulike veiklassene.
Oversikt over innslagspunkt for de ulike veiklassene.

Det fremgår av utredningen at en tofelts vei med forbikjøringsfelt vil ha god kapasitet og sikkerhet med en trafikk opptil 15.000 biler i døgnet. En slik vei bygges for 90 km/t.

Bestemmes tidligst i 2023

Samferdselsdepartementet vil nå gå grundig igjennom anbefalingene fra Statens vegvesen. Dersom departementet ønsker å gå videre med forslagene, vil Statens vegvesen få i oppdrag å sende endringene på høring. Det betyr at det fortsatt vil ta litt tid før endringene eventuelt kan besluttes. Sannsynligvis ikke før tidligst i 2023.

- Mer fleksible veinormaler vil føre til at de som bygger veien kan tilpasse den mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette, før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fakta

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen fikk i oppdrag å vurdere endringer i veinormalene for motorveier for å oppnå:

 • Kostnadsreduksjon og en mer effektiv gjennomføring av veiporteføljen i NTP
 • Reduserte klimagassutslipp og naturinngrep
 • Økt fleksibilitet for utbygger og en bedre verktøykasse for prosjektene
 • Færre drepte og hardt skadde

Dette er veinormalene

Veinormalene er et styringsverktøy som gir krav til utforming og dimensjonering av alle offentlige veier. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/

Riksveiene i Norge

Riksveiene og europaveiene i Norge har en utstrekning på 10.500 km. Norge har:

 • 355 km motorvei med fartsgrense 110 km/t
 • 306 km motorvei med fartsgrense 100 km/t

Bredden på nybygde veier

 • Standard firefelts motorvei er 23 meter bred.
 • En smalere variant går fra 20 til 23 meter avhengig av trafikkmengde.
 • To-/trefeltsveien er 12,0 meter ved 2-felts vei og 14,5 meter med forbikjøringsfelt. Det er 1-2 forbikjøringsfelt felt pr. 10 kilometer.
Powered by Labrador CMS