TEKNISK: Jan Steinar Jensen, teknisk direktør i Norsk Scania, påpeker at det å velge riktige smøremidler har stor påvirkning på de totale eierkostnadene.

Å velge riktig olje er viktigere enn du tror

FURUSET: Utviklingen av motoroljer går i et raskt tempo, og det stilles stadig strengere krav til oljens egenskaper fra motorprodusentene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Vi har tatt en prat med teknisk direktør Jan Steinar Jensen i Norsk Scania om det å velge riktig motorolje.

Alle lastebilprodusenter spesifiserer i dag hvilke oljer som er godkjente for de ulike motorene. Det er ikke som for 20-30 år siden, hvor man kjøpte noen flasker med 20W-50 på bensinstasjonen og fylte på lastebilen. Dagens motorolje er nøye tilpasset den enkelte motor og drivstoff for å sørge for lavere utslipp og lavere eierkostnader blant annet ved lavere drivstoffkostnader.

Oppgaver

MODERNE: Det er lite utslipp fra en moderne lastebilmotor, men det forutsetter at oljen er riktig spesifisert.

Motoroljen har mange funksjoner. Den skal selvsagt smøre de bevegelige delene for å motvirke slitasje og sørge for så lite innvendig friksjon som mulig. I tillegg skal den holde motoren ren innvendig, og motvirke at det dannes koks på stemplene. Oljen skal være med å kjøle motoren, tette mellom stempelringene og sylinderveggen, og ikke minst beskytte mot rust og korrosjon.

Oljen utsettes for både temperatur og fremmedelementer som er med på å bryte ned egenskapene. Det oppstår ulike former for slamdannelser og sotavleiringer, det kan komme fuktighet vann) og rester av drivstoff som alle er med på å bryte ned oljens egenskaper.

STEMPEL: Her ser vi to stempler som har gått med ulike oljekvaliteter.

Etter hvert som utviklingen i avgassrensing har blitt mer og mer avansert har også dette påvirket oljen. En motor med EGR (eksosresirkulering) får mye av partiklene etter forbrenningen tilbake i forbrenningskammeret, noe som gjør at oljen raskere blir «skitten». Oljen går etter hvert over fra å være basisk til mer nøytral eller til og med «sur» (syre). Etter hvert vil oljen da ikke klare å binde sotet i oljen, smøreevnen påvirkes og det blir koksdannelser og avleiringer i motoren.

Derfor påpeker Jensen at nødvendigheten av å overholde skiftintervallene er viktigere enn noen gang. Det har endret seg fra tidligere hvor du faktisk kunne etterfylle og kjøre litt til. Nå risikerer du at garantien bortfaller dersom skiftintervalene ikke overholdes.

Bruk godkjente oljer

«Det å trå feil i valg av oljer medfører en stor risiko»

sier Jan Steinar Jensen i Norsk Scania

RENHOLD: Oljen er med på å holde det rent i motoren som for eksempel i den høyre motoren. Motoren til venstre helt kokset igjen. - Dessverre hender det at vi ser motorer som ser sånn ut innvendig, sier Jensen.

- Et annet krav for å opprettholde garantien på motoren, er at du benytter en godkjent olje. En måte å sikre dette på, er å tegne en service-avtale. Da sørger verkstedet for at oljen som benyttes er den optimale til motoren. Dersom du velger å bytte olje selv, må du passe på at oljen er godkjent av motorprodusenten. For Scanias del er det to lister. En hvor Scania selv har testet oljen etter sine kriterier. I tillegg finnes det en liste med andre godkjente oljer som oppfyller de ulike krav-spesifikasjonene som Scania stiller for den aktuelle motoren, sier Jensen.

Alternative drivstoff

- En Euro6-motor går ekstremt rent. Det er gode etterbehandlingssystemer som sørger for at NOX-utslippet blir meget lavt. Partikkelfilteret har nå blitt et nytt servicepunkt, og for å sørge for best mulig levetid spesifiseres oljen nå for lite aske slik at filteret ikke tettes. Det blandes også inn biodiesel i dagens diesel, dette påvirker også NOX-utslippet i motoren. Det å «pushe» 1. generasjons biodiesel er derfor negativt for utslippene fra motoren. Det er verdt å merke seg at HVO, eller 2. generasjons biodiesel er bedre enn den tradisjonelle, men den er dessverre dyr, sier Jensen.

- Motorer med andre alternative drivstoff krever også helt egne og spesielle oljer. Selv om det er en allmenn oppfatning om at elektriske biler ikke trenger oljeskift, så stemmer ikke dette da de også trenger ulik form for smøring, avslutter Jensen.

Powered by Labrador CMS