Bakre del av tømmerlasset på bilen var ikke sikret

Anmeldt etter usikret tømmer

HØNEFOSS: Utekontrollen hadde kontroll i Hønefoss-området 22. februar, noe som viste at de fleste har ting på stell, men to transporter endte med reaksjoner.


Vektgebyr

Tømmeret på hengeren var heller ikke forsvarlig sikret.

Det ene hadde drøyt 5 tonn for mye last, dette førte til et vektgebyr på nesten 17000 kroner. Vekten kan i seg selv føre til endrede egenskaper på vogntoget. I tillegg er detogså konkurransevridende ettersom de som velger å ikke kjøre med overlast, som regel tjener mindre penger pr. lass. Det skal ikke lønne seg å kalkulere kjøringen med overlast, heter det i meldingen. 

Anmeldelse

Det andre vogntoget fikk bruksforbud og vil bli anmeldt for manglende lastsikring av tømmer på både bil og tilhenger. Vedkommende har fått to advarsler tidligere og dermed ender det med anmeldelse denne gangen. Sikring av tømmer er noe vi har fokus på og det er viktig av disse lassene er rigget slik at tømmerstokker ikke faller av lasset dersom man må foreta unnamanøver eller heftige oppbremsinger. Ofte er det lite jobb som skal til for at last er forsvarlig sikret, noe som ikke var tilfelle denne gangen, skriver Martin Børresen i SVV i meldingen. 

Powered by Labrador CMS