Blakstadkleiva 12. januar 2023. Det meste av deformasjonen fra juli er sprengt ned. Nå jobbes det med å gjøre klar veien for trafikk 31. januar.
Blakstadkleiva 12. januar 2023. Det meste av deformasjonen fra juli er sprengt ned. Nå jobbes det med å gjøre klar veien for trafikk 31. januar.

Åpner Blakstadkleiva for trafikk!

Nå skal det skje.

Publisert Sist oppdatert

Agder fylkeskommune planlegger å åpne for trafikk på fylkesvei 42 Blakstadkleiva 31. januar 2023.

Åpning av problemprosjektet har vært annonsert og utsatt flare ganger.

- Det vil fortsatt være anleggsarbeid i gang og sykkelveitraseen etter at veien er åpnet for trafikk. Arbeidene her vil bestå av vann, avløp og kabelgrøft. Det vil også jobbes med supplerende sikringsarbeider og oppbygging av vei og overvannsgrøft. Resterende betongrekkverk og de siste asfaltlagene gjøres når vær og føre tillater dette, sier prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad.

- Det er svært viktig å være oppmerksom når en kjører gjennom anleggsområdet, da det vil pågå arbeid på strekningen. Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn, kjøre varsomt og følge skiltingen på stedet.

Powered by Labrador CMS