OPPSTILLING: Posten Bring har kjøpt biogass-lastebiler for å gi et godt utgangspunkt for at fyllestasjonen skal lønne seg. På åpningsdagen var det konkurrenten Postnord som hadde tatt oppstilling ved påfyllingen. Posten og ÅRIM står parkert i bakgrunnen.

Åpnet fyllestasjon for biogass i Ålesund

Posten og renovasjonsselskapet ÅRIM sørger for godt nok kundegrunnlag på stasjonen som er åpen for alle.

Gasum har i dag åpnet en ny fyllestasjon for biogass i Ålesund. Dette er Gasums fjerde LBG-fyllestasjon i Norge, og den inngår i selskapets stadig voksende nettverk av fyllestasjoner. 

Den nye stasjonen vil betjene logistikkselskapene som opererer i regionen samt langtransport fra Ålesund til Sverige, via Trondheim eller Oslo. 

Stasjonen er plassert i logistikk-knutepunktet Digerneset Næringspark. Den utgjør en viktig del av Gasums voksende nettverk av gassfyllestasjoner i Norden.

Stasjonen ble åpnet i samarbeid med Posten og renovasjonsselskapet ÅRIM. Posten og ÅRIM har investert i biogassdrevne lastebiler, og dette ga Gasum et stort nok grunnvolum til å investere i fyllestasjonen. Ved å bruke biogass vil Posten og ÅRIM redusere tungtransportutslippene sine. Stasjonen er åpen for alle, både logistikkaktører og «publikum».

– Reduksjon av CO₂-utslipp og lokal forurensning er en viktig del av Postens bærekraftsarbeid. Vi har satt oss ambisiøse mål, og biogass er et av de fornybare drivstoffene vi benytter i flåten vår. Vi setter stor pris på at Gasum åpner en stasjon i Ålesund, sier Margrethe Aamodt, direktør for mennesker og bærekraft i Norden, i Posten Norge AS.

– Det å ta vare på miljøet er kjernen i ÅRIMs virksomhet. For oss er det helt naturlig å velge biogass som drivstoff. På denne måten kan vi støtte den lokale produksjonen av biogass og ta del i den sirkulære økonomien», sier Øystein Solevåg, administrerende direktør i ÅRIM og Bingsa Gjenvinning.

– Vi er svært glade for å kunne utvide nettverket av fyllestasjoner til den norske vestkysten. Digerneset Næringspark er et viktig knutepunkt for logistikk, og stasjonen vil betjene logistikkaktørene i regionen slik at de kan redusere utslippene fra veitransporten, både i Ålesund og ved langtransport til Oslo-området. Jeg er glad for å se den betydelige interessen for biogass blant de store logistikkaktørene i Norge. Ved å utvide det nordiske nettverket av biogassfyllestasjoner kan vi også gi lokale selskaper muligheten til betydelig reduksjon av utslippene, sier Jogeir Munkeby, Gasums salgssjef for trafikk i Norge.

Powered by Labrador CMS