BORTE: Uværet «Hans» førte til stengt fylkesvei på til sammen ca. 170 steder i Innlandet. Nå er ca. 40 fylkesveistrekninger stengt på grunn av ras og flom. De verste skadene vil det ta flere uker å få reparert. Trond Røstadstuen, Anne Ingeborg L. Nerstad og Lars Alhaug og er her på Mønaveien i Nord-Aurdal, der hele veien inn til brua over Åbjøra er borte. Bare autovernet henger igjen.

Mange fylkesveier i Innlandet blir stengt lenge

Onsdag ettermiddag var ca. 40 punkter på 22 fylkesveier helt eller delvis stengt i Innlandet etter uværet «Hans». Noen veier blir stengt lenge opplyser fylkeskommunen.

Publisert Sist oppdatert

Rundt halvparten av de ca. 40 veistrekningene eller punktene som er stengt, vil det ta forholdsvis lang tid å utbedre.

– Vi fortsetter å prioritere steder der folk er helt uten veiforbindelse og strekninger som er viktige for beredskap og samfunnssikkerhet. Det er gledelig at fylkesvei 255 nå er åpnet mellom Vinstra og Skåbu, sier enhetsleder Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune.

– Til sammen har vi 15–20 punkt eller strekninger på veiene våre, som trenger omfattende tiltak før vi kan åpne dem for normal trafikk. Noen steder får vi i første omgang bare åpnet for mindre kjøretøy, mens vi må gjøre større utbedringer senere for å kunne åpne for lastebiler, sier Nøkleholm.

Ser på omkjøring

Fylkeskommunen vurderer mulighetene for omkjøring, når arbeidet med å reparere og gjenåpne veiene skal planlegges. Der det er særlig lang omkjøringsvei, er det ekstra viktig å få åpnet den stengte veien raskt.

Noen fylkesveistrekninger kommer til å bli stengt en stund til, uten at det er gode omkjøringsveier lokalt.

Noen av disse veistrekningene er:

  • Fv. 2478 Mønaveien i Nord-Aurdal, stengt på ubestemt tid pga. flomskader
  • Fv. 51 Fjellveien–Randen i Vågå, stengt i ca. 2 uker nær kryss med rv. 15 pga. steinskred
  • Fv. 210 Eid–Braskereid i Våler, stengt i ca. 2 uker pga. flom
  • Fv. 255 Espedalen (Langvei) i Sør-Fron, stengt i ca. 3 uker pga. jordskred

I tillegg kommer Randsfjordferja i Gran til å være innstilt lenge. Kaianleggene fikk store skader under flommen.

Powered by Labrador CMS