VEDLIKEHOLD: Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt.

Nordmenn frykter dårlige veier mer enn fyllekjørere

Dårlig vedlikeholdte veier topper listen over våre bekymringer på hverdagsreisen.

Publisert Sist oppdatert

– Frykten for at veien i seg selv er farlig, er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. 

Hele 68 prosent svarer «dårlig vedlikeholdte veier» på spørsmål om hva som bekymrer dem på hverdagsreisen, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Og jo mer spredtbygd folk bor, jo flere deler bekymringen. I Distrikts-Norge svarer hele 79 prosent at de er bekymret på grunn av de dårlige veiene.

– Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer, sier Handagard. – Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene, sier hun.

Klare skiller mellom by og bygd 

Etter dårlig veivedlikehold kommer frykt for viltpåkjørsler, dårlig vintervedlikehold og manglende sykkelvei og fortau på topp over bekymringer blant folk i distriktene. 

I byene er bildet annerledes. Her svarer flere at de er bekymret for møter mellom bilister og syklister, hele 69 prosent er redd for dette. Men også i sentrale strøk merker folk forfallet på veiene. 64 prosent av folk bosatt i byene er bekymret for dårlige veier på hverdagsreisene.

– I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i distriktene er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.

Bakgrunn

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. Antall som har svart er 4242, og undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel. 

Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for:

Powered by Labrador CMS