STRENG: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker strengere utslippskrav enn det forslaget som EU-kommisjonen har lagt frem. 27. og 28. februar deltar han på EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm.

Tungtransport: Kun nullutslipp i 2040

STRENGERE: Under EUs ministermøte i Stockholm vil samferdselsministeren foreslå strengere utslippskrav enn det EU foreslår.

Publisert

– Skal vi redusere klimagassutslippene, er godt samarbeid mellom europeiske land viktig. I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst innen vegtrafikken. Vi er derfor positive til at EU nå tar initiativ for å gjøre tungtransporten grønn. Det er nødvendig med høyere fart i klimakampen. Vi er i verdstoppen i bruk av elbil, og har selvsagt høye ambisjoner når det gjelder klimavennlig tungtrafikk også, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vil foreslå strengere krav enn det Europakommisjonen foreslår

På programmet står blant annet strengere utslippskrav fra veitransporten. Tidligere har EU innført ett regelverk som i praksis betyr at ingen nye person- og varebiler med forbrenningsmotor vil bli solgt etter 2035. Europakommisjonen presenterte 14. februar i år ett nytt forslag om CO2-standard for tunge kjøretøy. I forslaget heter det blant annet at at alle bybusser skal bruke nullutslippsteknologi fra 2030, mens klimagassutslippene fra tunge lastebiler i 2040 skal være redusert med 90 prosent sammenlignet med 1990-nivået.

– Jeg er positiv til at EU går inn for at alle nye biler og bybusser i Europa skal være utslippsfrie om drøyt ti år. Men forslaget om 90 prosent utslippsreduksjon for tungtransporten fra 2040 er ikke offensivt nok for oss. Jeg vil ta til orde for at alle nye tunge kjøretøy som regelverket gjelder for, skal være nullutslippskjøretøy senest i 2040. Det er etter min mening nødvendig for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, sier samferdselsministeren.

Som delmål har Europakommisjonen foreslått å redusere klimagassutslippene fra tungtransporten med 45 prosent fra 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Samferdselsminister Nygård vil på ministermøtet ta til ordet for å øke reduksjonen – til 50 prosent i 2030.

Programmet i Stockholm:

Mandag 27. februar Kl. 11.30-13.45: Future transport policy for a competitive and climate neutral Europe

Kl. 15.15-17.50: Energy and transport policies for an accellerated transsition of the transport sector beyond 2030 (sammen med energiministrene)

Tirsdag 28. februar Kl. 09.30-11.00: Implementing fit for 55: Taking stock and sharing best practises

Kl. 12.45-14.45: Studiebesøk med testkjøring av elektriske busser og lastebiler

Powered by Labrador CMS