Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier signerte tirsdag 3. oktober kontrakt på bygging av E6 Arnkvern - Moelv.
Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier signerte tirsdag 3. oktober kontrakt på bygging av E6 Arnkvern - Moelv.

Signerte veikontrakt til 2,3 milliarder

Veidekke Entreprenørs administrerende direktør, Dag Andresen, og Nye Veiers prosjektdirektør, Øyvind Moshagen, signerte tirsdag 3. oktober kontrakt på 2,3 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten gjelder bygging av ny E6 mellom Arnkvern og Moelv i Hedmark.

Veidekke skal bygge ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på den 24 kilometer lange strekningen mellom Arnkvern og Moelv gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Anleggsarbeidene skal bli igangsatt «i løpet av kort tid», og strekningen skal åpnes i desember 2020 - sju måneder tidligere enn først planlagt.

Veidekke opplyser i en pressemelding at selskapet har sterk fokus på miljø i forbindelse med den planlagte byggingen. Det er lagt opp til en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene sett opp mot tradisjonell veibygging, blant annet gjennom materialvalg og planlagte konstruksjoner.

Konkurransen om bygging av E6 Arnkvern-Moelv ble kunngjort 8. desember 2016. Ni entreprenører søkte om å bli prekvalifisert. Etter en grundig evaluering gikk Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS videre i prosessen. Alle fire leverte tilbud innen fristen 9. juni. Tilbudet fra Hæhre Entreprenør ble avvist fordi det ikke var innenfor byggherrens makspris (BMP).